Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gang- og sykkelvei er ferdig på Evenes

Nå kan reisende ved flyplassen på Evenes gå trygt. I tillegg er det kommet en ny busslomme langs hovedveien inn til terminalen for å sikre trafikkavviklingen.

Den 28. november var det overtakelse på gang og sykkelvei langs med E-10 fra Evenes flystasjon til den sivile lufthavnen. Formålet med traséen er å sikre myke trafikanter en sikker adkomst mellom Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Det er nå utført og Statens vegvesen tar nå over ansvaret for denne.

Forsvarsbygg kjøpte ut deler av parkeringsområdet til Thore Stunes ved lufthavna, som nå er tatt i bruk og tilrettelagt som gangvei. Entreprenør Taraldsvik Maskin AS i Narvik fikk kontrakt med Forsvarsbygg for å anlegge denne veien tidligere i år. Oppstarten av var i august, og veien er nå ferdig før vinteren.

Bygging av en ny gang- og sykkelveg er et krav i de nye statlige regulerings- og områdeplan for lufthavna som ble vedtatt i 2019.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.