Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grunnstein for hangaren til patruljeflyene lagt ned

Grunnsteinen til Forsvarets hangar for de maritime patruljeflyene P8 ble lagt ned av forsvarsministeren. Frank Bakke-Jensen gjorde en grundig jobb med å styre spakene.

Forsvarsbygg er stolt over å fortsette jobben med å bygge forsvarsevne. Nye Evenes flystasjon utvikler seg i raskt tempo.  

- Forsvarsbygg er en organisasjon som gjentatte ganger demonstrerer evne til å levere på meget høyt nivå. Investeringer i milliardklassen krever en kompetanse svært få besitter. Med operative behov, flytekniske behov, støyproblematikk, aerodynamikk, miljø og forurensning – da får man etter hvert svært komplekse prosjekter. Prosjekter som Forsvarsbygg hver gang evner å løse til beste for både Forsvaret og samfunnet, sa Bakke-Jensen i sin tale på dagen.

Forsvarsbygg takker for godt samarbeid
Direktør Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen, viste til at grunnsteinsnedleggelse for hangaren til overvåkningsflyene P8-A markerer byggestart for det største nybygget med tilhørende operative flater til Forsvarets bruk på nye Evenes flystasjon.

- Jeg vil takke Forsvarsstaben og Luftforsvaret for det gode samarbeidet i forbindelse med nye Evenes flystasjon. Vi opplever også å ha en meget positiv dialog med vertskommunen Evenes, samt Tjeldsund kommune. Jeg vil benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid så langt med dem, Avinor og alle andre samarbeidspartnere i regionen, sa Thoresen.

Grunnsteinsnedleggelsen markerer oppstarten
Sjef Luftforsvaret, Rolf Follan, sa at grunnsteinsnedleggelsen i dag er en av flere hendelser som markerer starten på nye Evenes flystasjon. Prosjektering av infrastrukturen har skjedd i godt samarbeid mellom Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet, P-8 programmet og Forsvaret.
- Samarbeidet har vært viktig og vi må være påpasselige med å trekke i samme retning, og videreføre det gode samarbeidet som er etablert.

Fakta om hangaren

  • Byggeprosjektet omfatter etablering av hangar med plass for tre P-8A, der to plasser er knyttet til vedlikehold og én plass til vask av flyene.
  • Videre inneholder prosjektet administrative fasiliteter, verkstedsfasiliteter for P-8A, samt teknisk lager og verksted- og lagerfasiliteter for bakkeutstyr og redningsutstyr.
  • Det skal også etableres oppstillingsplasser for P-8A, taksebane, plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg for flyene.
  • Grunnarbeidene på tomten er nå ferdigstilt og klar for bygging av hangaren til patruljeflyene.
  • Vel 700.000 kvadratmeter tomt
  • Prosjektet er planlagt ferdigstilt klar til prøvedrift i årsskiftet 2023/24.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.