Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny gang- og sykkelvei ved flyplassen

Den nye veien innenfor flyplassområdet vil sikre de myke trafikantene som reiser til og fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes. I tillegg kommer det en busslomme langs hovedveien inn til terminalen for å sikre trafikkavviklingen.

Bygging av en ny gang- og sykkelveg er et krav i de nye statlige regulerings- og områdeplan for lufthavna som ble vedtatt i 2019.
For å få dette til, har Forsvarsbygg kjøpt en del av Thore Stunes parkeringsområde for å avgi plass til ca. 410 meter gang- og sykkelvei. Denne veien skal etableres mellom riksveien og parkeringsområdet til Evenes parkering, opplyser seksjonssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Taraldsvik Maskin AS i Narvik, har fått kontrakt med Forsvarsbygg med å anlegge denne veien. Oppstarten av arbeidet skjer i begynnelsen av august, og antas ferdig i løpet av november før vinteren settes inn for fullt. Kontraktssummen er på vel fem millioner kroner.

Trygghet for gående langs veien

- Til nå har det ikke vært trygt nok for gående til flystasjonen. Vi er fornøyd med at veien mellom flyterminalen og flystasjonen kommer på plass. Dette sikrer blant annet soldater og forsvarsansatte som er stasjonert på flystasjonen, sier avdelingsdirektør Vigdis By Kampenes i Forsvarsbygg.

Ordfører i Evenes kommune, Terje Bartholsen, roser dialogen de har hatt med Forsvarsbygg i forbindelse med å etablere denne gangveien.

Utbedring av veisituasjonen til flyplassen

Evenes kommune har høyt på agenda å sikre alle trafikanter gode forhold rundt flyplassen.
- En ny gang- og sykkelvei vil utvilsomt gjøre denne veistrekningen langt sikrere, ikke minst om vinteren da det kan være ganske værhardt her. I tillegg er det prosjektert et busstopp med plass til to busser, det er vi svært fornøyd med, sier Bartholsen.

Ordføreren sier det jobbes hardt for også å skape en trygg vei for gående som krysser E-10. Da må det bygges et nytt flyplass-veikryss. Dette er helt avgjørende for å sikre trafikken rundt en flyplass med høy aktivitet av både sivil og militær virksomhet..

Anleggsvirksomhet i høst

- Vi er fornøyd med å ha fått denne kontrakten med Forsvarsbygg, og regner med å starte opp arbeidet i august. Etter avtale skal veien være klar til bruk før vinteren setter inn. Det vil bli en del anleggsvirksomhet ved innkjøringen til flyplassen, og vi henstiller de kjørende å vise hensyn i anleggsperioden, sier daglig leder i Taraldsvik Maskin AS, Hans-Erik Aspenes.

Bildetekst: Den nye gangveien kommer der fremste rekke på parkeringen er i dag. Fv: Thomas Helland, seksjonssjef Forsvarsbygg, fra Tarladsvik Maskin AS Hans-Erik Aspenes, daglig leder, Lene Rasch, HR og HMS ansvarlig, Pål Hansen prosjektleder, Bjørn-Tore Dahlberg, ingeniør, Vigdis By Kampenes avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Terje Bartholsen, ordfører Evenes kommune og Carl-Oscar Pedersen, seksjonssjef Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.