Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny trafostasjon gir ringvirkninger i regionen

I samarbeid med Hålogaland Kraft, Statnett og Forsvarsbygg bygges det nå en ny trafostasjon som skal levere strøm for fremtidig utvikling i regionen rundt Evenes lufthavn. 

Det bygges nå en ny trafostasjon til en verdi av vel 100 millioner kroner. Forsvarsbygg finansierer vel halvparten av dette for å sikre strømleveransen til nye Evenes flystasjon.

En del av det grønne skiftet

Direktør for Hålogaland Kraft, Ida Texmo Prytz, la vekt på at trafostasjonen representerer det grønne skiftet, sikre effektbehovet for Forsvaret og tilrettelegge for fremtidige industrietableringer.

- Vi bygger for å sikre muligheten til kraftkrevende prosjekter i fremtiden, sa Ida Texmo Prytz.

Sikrer nasjonale oppgaver i regionen

Ordførerne i Tjeldsund og Evenes var tilstede og vektla samarbeidet og positiviteten for videre utvikling av regionen. Terje Bartholsen i Evenes var opptatt av betydningen av forsyning. 

- Infrastruktur er viktig, det er digert og er en skjult virkelighet. All infrastruktur sikrer nasjonale og viktige regionale oppgaver sa ordføreren.

Vi bygger forsvarsevne i nord

- Å sikre nasjonal beredskap og forsvarsevne er blant Forsvarsbyggs samfunnsoppdrag. Dette blir sikret med blant annet denne trafostasjonen som leverer det den skal inn til både flystasjonen og lufthavna, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.