Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nye boliger for ansatte i Forsvaret

Økningen i antall ansatte i Forsvaret ved Evenes flystasjon krever økt tilfang på boliger utenfor basen. Nå er 24 helt nye leiligheter på Evenskjer og Liland klar til innflytting.

- For 133 Luftving er det selvfølgelig meget gledelig at vi nå får på plass våre første utleieboliger. Vi ønsker oss de beste til Evenes flystasjon, og attraktive bomuligheter for personellet er avgjørende for videre rekruttering. Samtidig ønsker vi å bidra med tilflytting til regionen, og at disse boligene fører til at flere og flere av våre ansatte bosetter seg med sine familier i nærområdet.

Forsvaret legger vekt på å være en attraktiv og en positiv faktor i lokalmiljøet. Disse boligene i Evenes og Tjeldsund vil bidra til det, sier sjef for 133 Luftving ved flystasjonen, oberst Eirik Guldvog.

Klar for innflytting

Forsvarsbygg har etablert et godt samarbeid med Evenes og Tjeldsund kommuner, Forsvaret og boligutviklerne. Med nye boliger i nabokommunene til flystasjonen gir det blant annet kort vei til arbeidsplassen.  24 leiligheter klar til innflytting, og flystasjonen på Evenes kan fordele dem til de ansatte. 

- Det er flott her og leilighetene har høy kvalitet og nær arbeidsplassen. Dette betyr mye for rekrutteringen, sier Jim Mathisen og Jakobine Kildahl, som jobber ved boligkontoret i Hålogaland.

Godt samarbeid om boligene

- Det er viktig for Forsvarsbygg å bidra til at Forsvaret får løst sine behov til det beste for de ansatte. Boligprosjektet for flystasjonens ansatte er et samarbeid med private aktører som har stått for bygging og eier leilighetene. Vi ordner for langtidsleie for å ha et stabilt tilfang av moderne og gode leiligheter, sier Wenche Georgsen, distriktssjef i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har tidligere inngått avtaler med private for korttidsleie av et 30-talls boliger.

Velkommen til nye innbyggere

Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, sier at dette er en etterlengtet milepæl for Evenes som vertskommune for Luftforsvarets hovedbase i nord.
- Forsvarets personell er hjertelig velkommen og får førsteklasses boforhold for hele familien. Det er god dialog med flystasjonen om hvordan det kan legges til rette for at dette skal lykkes.

Viktigst av alt er at de som skal gjøre jobben har gode forhold for både seg og familien. I løpet av 2023 venter vi at det blir mer enn 75 nye boliger klare i Evenes – både tjenesteboliger og boliger for alle. Det er en utvikling som vi gjør alt vi kan for at den skal fortsette, sier Evenesordfører Terje Bartholsen.

Byggherre for boligene som nå er klar for langtidsleie, er Folk i Husan AS på  Evenskjer, og på Liland er detOfoten og Midt-Troms boligbyggelag, Mesterbygg AS og Bygg og Vaktmesterservice AS.  

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.