Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Prosjekter for 1,5 milliarder tatt i bruk på Evenes flystasjon

Fra å være en nedlagt base uten drift fra 1990-tallet, er Evenes flystasjon i dag en fullt operativ base som produserer forsvarsevne hver dag.

En av fire innsatsfaktorer for forsvaret av Norge

Eiendom, bygg og anlegg er en helt sentral del av å bygge forsvarsevne og beredskap, og en av fire innsatsfaktorer for forsvaret av Norge.

-I dag markerer Forsvarsbygg overlevering og idriftsettingen av tre prosjekter, som totalt utgjør investeringer for vel 1,5 milliarder kroner. Med dette er basen fullt operativ, forteller regionssjef i Forsvarsbygg, Signe Helen Woldseth Søreng.

-Markeringen i dag er en milepæl for Evenes flystasjon og Forsvarets operative behov, sier Hans Martin Steiro, sjef for 133 Luftving

Med dette er 18 av totalt 27 prosjekter på Evenes luftstasjon ferdigstilt.

Soldatene skal øve, trene og bo

Det ene prosjektet er baseskvadronsbygget Niingen, og et av de viktigste byggene på Evenes flystasjon. Et hjerte i leiren for alle soldatene på stasjonen og et naturlig samlingssted. Her er det fasiliteter for velferd, sosialt samvær, undervisning, idrettshall og treningsrom, stillerom, rom for tro-, og livssynspraksis, og en egen sykestue.

- Niingen har vært i bruk siden i sommer og betyr mye for alle som til daglig bruker bygget. Det er viktig for Forsvaret at fasiliteter bygges og driftes godt slik at soldatene har gode bo- og treningsforhold, sier Steiro.

Infrastruktur av dimensjoner

De to andre prosjektene er beskyttelse og sikring, samt infrastruktur.

Beskyttelse og sikring har tilført nytt oppgradert perimeter og overvåkning rundt Evenes flystasjon herunder også rullebanen, porter, rondeller og overvåkningsutstyr.

Med infrastrukturprosjektet, er det gjort investeringer for 750 millioner kroner.
-For å gi et bilde av dimensjonene på infrastruktur på og under bakken her, så tilsvarer det 16 store fotballbaner med asfalt, 32 håndballbaner med grusdekke, 67 mil trekkerør, hundrevis av kummer, 51 gatelys, og 1.8 km kantstein, forteller seksjonssjef i Forsvarsbygg Thomas Helland.


Kunst til soldatene

Forsvarsbygg har samarbeidet med KORO. 15 ulike kunstverk av seks kunstnere er også ferdigstilt nå. Visjonen til kunst på Evenes flystasjon er at den skal oppleves som en oppriktig og reell berikelse for brukerne i deres nærmiljø.


Sysselsetting og næringsvekst

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte og fremskaffe eiendom, bygg og anlegg som Forsvaret trenger for å øve, trene og bo.
-Som stor byggherre er vi glade for å bidra til positiv sysselsetting og næringsvekst i lokalsamfunnet og i regionen, sier Woldseth Søreng, og avrunder med å takke vertskommunen Evenes, nabokommunen Tjeldsund og Narvik kommune for god dialog gjennom prosjekttiden.

Et kort historisk tilbakeblikk

I 2012 vedtok Stortinget å etablere en fremskutt operasjonsbase for F-35 på Evenes flystasjon. Flystasjonen skal ivareta det som heter Quick Reaction Alert (QRA) for Norge og NATO. I 2017 ble det besluttet å flytte 333 skvadron med maritime patruljefly (MPA) til Evenes.
I 2018 ble konseptvalgutredningen utviklet, som resulterte i en portefølje på 27 prosjekter. Samme år starter Forsvarsbygg gjennomføringen av utbygging og utvikling av Evenes flystasjon. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.