Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Store prosjekter klargjøres for anbud på Evenes

Tiden strammer seg til i forbindelse med å komme i gang med den store utbyggingen på nye Evenes flystasjon.

- Vi skal holde planen slik at Forsvaret kan operere på Evenes til avtalt tid. Vi er godt i gang, men vi har ingen tid å miste i fortsettelsen av samfunnsoppdraget. Målet er å klargjøre nye Evenes flystasjon til mottak av flyene som kommer Evenes hhv 2021 (F-35 jagerfly) og 2022 (P8-A patruljefly), forteller utbyggingssjef John Ommund Syvertsen.

Rådgiver kontrakt
Med forbehold om utfallet av Stortingets behandling av rammene for prosjektene på Evenes i juni, har Forsvarsbygg signert avrop med rådgivningsfirmaet NCR (Nordic, Cowi og Rambøll) om detaljprosjektering på de største prosjektene. Kontrakten er på vel 60 millioner kroner. NCR har også laget beslutningsunderlagene til de to prosjektene.

Forprosjektet for de maritime patruljeflyene og fasiliteter for NATOS jagerflyberedskap er bifalt i Forsvarsdepartementet, fremsendt til Stortinget og nå starter detaljprosjekteringen.

- Vi bygger kampkraft for forsvarssektoren. Vi holder både den økonomiske og tidskritiske rammen for utviklingen av nye Evenes flystasjon, sier prosjektdirektør Olaf Dobloug.

- Dette prosjektet er viktig for nasjonen Norge og det motiverer alle oss i Nordic — Office of Architecture, COWI og Rambøll. Vi er veldig stolte av å få ta del i et så viktig, samfunnsbyggende oppdrag, sier Eskild Andersen, daglig leder i Nordic — Office of Architecture og kontraktsansvarlig for prosjekteringsgruppen NCR.

Klargjøres for anbud
Arbeidet som startes nå er detaljprosjekteringen for utbyggingen av området til de maritime patruljeflyene, samt klargjøring av NATOS beredskap med fremskutt operasjonsbase QRA (Quick Reaction Alert) for de nye jagerflyene F-35.

Fasiliteter til maritime patruljefly
Byggeprosjektet består av en hangar med plass for tre P-8A fly, der to plasser er til vedlikehold og en til vask. Videre inneholder prosjektet administrasjon for flyskvadronen og vedlikeholdsskvadronen, ulike verksteder for P-8A, teknisk lager og verksted- og lager for bakkeutstyr og redningsutstyr. I tilknytning til byggene skal det bygges oppstillingsplasser for P-8A, plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg for flyene. Alt dette skal stå klart for prøvedrift, sommeren 2022.

Fasiliteter for NATOs jagerflyberedskap
Fire av de 36 sheltrene på Evenes skal klargjøres for Natoberedskapen. Disse skal brukes til oppbevaring, klargjøring og lettere vedlikehold av F-35 på QRA-beredskap. Videre blir en eksisterende hangar (H2) tilpasset for å kunne gjennomføre vedlikehold av jagerfly utover normal flyklargjøring. Dette skal normalt gjennomføres i disse sheltrene. Prosjektet vil også omfatte bygging av et tilstedevaktbygg. Dette bygget vil ha en forlegningsdel, og tilstrekkelig plass til beredskapsstyrken for opptil ei uke om gangen.

Det beregnes med byggestart høsten 2019, og prosjektgruppen som jobber med dette sitter lokalisert både på Evenes og ved Forsvarsbyggs hovedkontor i Oslo.

Flyplassen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.