Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støysonekart for Evenes flyplass

Foreløpig støysonekartet for Harstad-Narvik Lufthavn/Evenes Flystasjon er utarbeidet for kommunens arealplanlegging av fremtidig bebyggelse og er grunnlaget for planprosessen som nå starter opp.

Et støysonekart er et planverktøy for blant annet kommunens arealplanlegging. Det er normalt ikke slik at all støyfølsom bebyggelse som i dag ligger i gul sone får støytiltak og de i rød sone skal ha tilbud om innløsning. Krav til eventuelle støyavbøtende tiltak, som for eksempel støytiltak, blir fastsatt i reguleringsplan med bestemmelser.

Hvem som vil få tilbud om støyavbøtende tiltak vil være et resultatet av det arbeidet som nå starter opp. Reguleringsplanen er planlagt oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for vedtak i 2019.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.