Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Drift av nytt renseanlegg ved Porsangmoen

Leiren ved Porsangmoen har fått et helt nytt oppgradert renseanlegg. Det gamle anlegget fra 50-tallet er faset ut og erstattet med et moderne og driftseffektivt anlegg.

Anlegget er satt i drift og det foregår nå justeringer av prosessanlegget. Avvanningssystemet vil bli satt i drift og testet så snart det er tilstrekkelig belastning i anlegget.

- Med det nye renseanlegget har Forsvaret fått redusert driftskostnadene årlig fra ca 2,7 millioner kroner til 200.000 kroner. Det er vi svært fornøyd med, sier prosjektleder Espen Steien i Forsvarsbygg.

Renseanlegg for avløpsvann

I tillegg til myndighetskrav tilfredsstiller det nye renseanlegget også krav til effektivt system for styring og overvåking. Trygg atkomst til tankene for vedlikehold, samt at det etableres garderobefasiliteter med skitten og ren sone for driftspersonellet er også ivaretatt. Dette sikrer vår forsvarsevne med at leiren driftes forsvarlig i henhold til ulike krav.

Ny driftsbygning til anlegget

Det gamle renseanlegget ble frakoblet og har ikke vært i drift siden februar 2022. All prosess er nå flyttet ut og gravd ned under bakkenivå, men kan likevel betjenes innenfra. Det betyr at snø og andre værforhold vil sjelden eller aldri skape noen utfordringer med driften.

Prøvetaking, dosering, mengdekontroll og driftskontroll er inne i driftsbygningen. Dette er luktfritt og meget miljøvennlig når det gjelder å ha et godt arbeidsklima for driftspersonellet.

Entreprenører: Arctic Entreprenør AS, totalentreprenør fra Lakselv, og Ipec Miljø AS, underentreprenør prosessanlegg, fra Birkeland, Sørlandet.
Kostnaden på det nye renseanlegget har vært på vel 31 millioner kroner.

 

Fakta om biologisk rensing som gir rent vann

  • Organiske avfallsstoffer i avløpsvannet brytes ned biologisk etter naturens egne prinsipper. Bakteriekulturen tilsettes luft for å gi bakteriene nok oksygen i nedbrytningsprosessen.
  • Fosfor fjernes inntil 50 % ved at fosfor felles ut.
  • Den biologiske prosessen fjerner også nitrogen med over 50% ved å gjennomføre en kombinasjon av anaerob og aerob biologisk rensing.
  • Anaerob betyr at noe lever og vokser uten oksygen. Ordet brukes særlig om stoffskiftet hos bakteriearter og gjærsopper som ikke trenger eller trives med oksygen (noen dør av oksygen).
  • Aerobe organismer er organismer som må ha oksygen for å leve og formere seg. De bryter ned karbohydrater og andre stoffer til vann og karbondioksid ved hjelp av oksygenkrevende enzymer. Muggsopp er i de fleste tilfeller aerobe organismer. Nitrogen fjernes biologisk i to trinn, henholdsvis ved nitrifikasjon og denitrifikasjon. Nitrifikasjon er en aerob prosess der en bestemt bakteriegruppe, oksiderer ammonium (Amoniakk) til nitrat.
  • Denitrifikasjon er en anaerob prosess, der bakteriene reduserer nitrat til molekylært nitrogen.
  • Gjennom disse prosessene skaffer organismene seg energi som benyttes til vekst, noe som medfører at den biologiske rensingen bidrar til å redusere slammengden med inntil 50 %.

 

Bildetekst med personer:

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.