Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Høy byggeaktivitet i Porsangmoen leir

Kontrakter for vel 415 millioner kroner er signert i sommer for fortsatt utvikling av fremtidens Finnmark landforsvar på Porsangmoen. Forsvarsbygg utvikler og bygger forsvarsevne i vårt nordligste fylke.

Det er hektisk anleggsvirksomhet på bygg og anlegg i Porsangmoen leir. Hele seks nye prosjekter er startet opp og det er høy aktivitet i leiren.

- Vi har fått i oppdrag å bygge slik at soldaten skal ha et godt klasserom for trening og øving, de skal bo godt, og ha et bra velferdstilbud mens de er i Forsvaret, forteller Nils Bjørnsund, totalprosjektleder for Forsvarsbyggs investering til Finnmark landforsvar.

Næringslivet og Forsvarsbygg jobber tett sammen

I leiren kommer det nytt troppskontor og flerbrukshall som Harald Nilsen entreprenør AS bygger, en ny sykestue går til BMBA entreprenør AS, ny adkomst til leiren og vaktbygg for vaktstyrken går til Nord Bygg og Betong AS, og perimetersikring (gjerde) til Anlegg Nord AS.
Til sammen utgjør dette kontrakter for vel 415 millioner kroner inkl MVA.

Bruk av Flyt og systematisk ferdigstillelse

- Vi samarbeider godt med det lokale og regionale næringslivet tilknyttet prosjektene våre. Det er mye som skjer samtidig, og da må vi være koordinert og ha den rette fremdriften for leveransene til Forsvaret.  Vi erfarer at Flyt i prosjektene og fokus på samhandling gir økt kvalitet, lavere kostnader, redusert prosjekteringstid og trygghet på at blir ferdige til overtakelse, forteller Jens Hugo Leiknes, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Kontrakter til lokale og regionale firma

De fleste kontraktene har gått til lokale og regionale firma i Finnmark. Det siste anbudet som nå ligger ute i markedet er nytt kontor og administrasjonsbygg. Prosjektet omfatter etablering av nytt kontorbygg ved Garnisonen i Porsanger. I oppdraget er det gitt at det innen 2025 skal være tilgjengelig et kontorbygg med inntil 90 kontorplasser i Porsangmoen leir. Fristen på å levere tilbud er satt til 16. oktober.

Forsvarsevnen styrkes i Finnmark

Alle disse prosjektene kommer i tillegg til de øvrige som er ferdig og i ferd med å bli ferdigstilt. Til nå er det kommet 41 boliger for de forsvarsansatte i Lakselv, en ny mannskapsforelegning «Gagga» er tatt i bruk av soldatene i leiren, og 72 nye kvarter rett ved leiren er innflyttingsklar rett over nyttår. Leiren har fått et nytt renseanlegg, og en løftebukk for CV90 panservogner, ny beltevask med returpunkt.

Forsvarsbygg styrker beredskapen og forsvarsevnen for Forsvaret og da Finnmark landforsvar.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.