Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Besøkte støyberørt på Ørland

Familien Hovde fikk gjennomført støytiltak på boligen sin, men opplevde byggeprosessen som belastende. Det ønsket Forsvarsbyggs direktør å få vite mer om.

22. juni besøkte forsvarsbyggs direktør Thorbjørn Thoresen støyberørte Anja Hovde som bor i gul støysone og som har fått utført støytiltak på boligen sin. Byggeprosessen hos Hovde har ikke gått som planlagt, og Thoresen ønsket selv å høre om hennes erfaringer.

- Vi er opptatt av at støytiltak skal gjøres på best mulig måte. Selv om mye av støytiltaksarbeidene på Ørland nå går bra, er det dessverre fortsatt noen som opplever det å få utført tiltak som en belastende prosess. Hos familien Hovde har det blitt for mange feil og forsinkelser. Dette tar vi vi på alvor, sa Thoresen.

Tar med oss erfaringer
I Forsvarsbyggs oppdrag med å bygge ut Ørland flystasjon til å bli Norges nye kampflybase for F 35, ligger også ansvaret for innløsning av boliger i rød støysone og gjennomføring av støytiltak på boliger i gul støysone utenfor flystasjonen. I gul sone er det rundt 1300 boliger som alle har krav på å bli undersøkt for støytiltak. Av disse igjen vil ca. 800-850 boliger ha krav på støyreduserende tiltak. Anja Hovde er en av dem, og under besøkte fortalte hun om sine erfaringer.  Hun gav utrykk for at det hadde vært belastende at prosessen tok så lang tid.

- Vi har stor forståelse for at det oppleves som belastende at prosessen ble så mye lengre enn planlagt og slik som Hovde beskriver. Erfaringene vi får fra boligeiere er nyttige for oss. Vi tar de med oss videre for å se hvordan vi kan bli bedre på både gjennomføring og prosess, sa Thoresen.

Boligeier opplevde også møtet som nyttig.

- Jeg opplevde møtet som positivt og at jeg ble tatt på alvor. Jeg håper det kommer noe konstruktivt ut av møtet. Det var viktig at vi fikk pratet sammen, sa Anja Hovde.

Vil følge opp
I tråd med vedtatte reguleringsbestemmelser skal hele prosessen med støytiltak og innløsning gjennomføres innen utgangen av 2019. Per i dag har Forsvarsbygg fullført tiltak omlag 130 boliger og har inngått avtaler med ytterligere omlag 500.

- Akkurat i denne saken vil vi invitere til et erfaringsutvekslingssmøte. For å forhindre lignende situasjoner er det aktuelt å se på hvilke krav vi stiller i våre kontraktsinngåelser, samt om vi må styrke vår oppfølging med flere byggeledere. I ytterste konsekvens vil vi engasjere et annet firma for å rette opp feil og mangler. I alle tilfeller skal boligeiere holdes skadesløse, avslutter Thoresen.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.