Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Delte våre erfaringer med F-35

Forsvarsministeriet i Danmark besøkte Ørland flystasjon for å få høre om våre erfaringer med å tilrettelegge for F-35.

Mens Norge har kommet langt i arbeidet med å legge til rette for og å innføre F-35, er Danmark per i dag i startgropen av dette arbeidet. Andre uken i februar besøkte det danske Forsvarsministeriet Ørland flystasjon for å se den nye kampflybasen og å høre om våre erfaringer så langt.

Viktig med erfaringsutveksling

Både Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarsbygg var representert i forbindelse med besøket og orienterte Forsvarsministeriet om de mange sidene ved etableringen av bygg og anlegg for F-35. Representanter fra Forsvarsbygg fortalte om arbeidet med å planlegge og videreutvikle både Ørland og Evenes flystasjon som baser for de nye kampflyene.

Direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen, fremhever at slike erfaringsoverføringer er viktig.

- Forsvarsministeriet, som ivaretar både militære og sivile oppgaver i Danmark, tilsvarer vårt Forsvarsdepartement. Dette besøket er et konkret eksempel på viktig erfaringsutveksling mellom landene våre. Vi har mye å lære av hverandre og vi er glade for å kunne bistå med de erfaringene vi har gjort oss, forteller direktøren.

Besøkte prosjektkontor for berørte av utbyggingen

Forsvarsbygg har i tillegg til å bygge basene på Ørland og Evenes også ansvar for å håndtere eiendomserverv og støyisolerende tiltak i forbindelse med etableringen. Å formidle vårt arbeid med innløsning og støytiltak og konsekvenser av støy for omgivelsene var derfor sentralt. Som en del av dette gikk turen også til prosjektkontoret for berørte av utbyggingen i Brekstad sentrum, i tillegg to hus hvor det akkurat da foregikk arbeid med støytiltak. 

Overvar flygninger med F-35

Sist, men ikke minst, var en vesentlig del ved besøket at ministeriet fikk erfare selve F-35. Det ble derfor lagt opp til å overvære flygninger med både F-16 og F-35.

- Støy knyttet til F-35 er et sentralt tema og det ble derfor naturligvis lagt vekt på lyden fra F-35. Vi fortalte om hvordan vi, i samspill med berørte parter, har arbeidet med å finne løsninger for å ivareta interessene til vertskommunen og flystasjonens naboer, inklusivt system for registrering av støy, avslutter Thoresen.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.