Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fullført alle befaringer for støytiltak

Samtlige 1250 boliger i gul støysone på Ørland har nå blitt undersøkt for støytiltak. – En milepæl for vårt prosjekt med utbygging av flystasjonen, sier plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen.

Forsvarsbygg har i oppdraget med å bygge ut Ørland flystasjon ansvar for å ta hånd om eiendomsforhold utenfor flystasjonen. I 2015 startet et stort arbeid med å befare over 1000 boliger rundt flystasjonen for å kartlegge deres behov for støyreduserende tiltak. Befaringer og støyberegninger har blitt gjort i henhold til anerkjente metoder av Multiconsult, på vegne av Forsvarsbygg.

Stadfestet i reguleringsbestemmelsene
Tilbud om støyreduserende tiltak til alle boliger i nærheten av den nye kampflybasen, etter gitte krav for innendørs støy, ble endelig stadfestet i reguleringsbestemmelsene for Ørland flystasjon i august 2015. Ved hjelp av tiltakene skal støyen fra de nye F-35 reduseres, da de nye flyene avgir mer støy enn de gamle F-16 og det i tillegg vil bli flere flybevegelser.

Flere befaringer enn tiltak
Befaringene i boliger i gul støysone har pågått siden 2015 og frem til og med august 2018. For å være sikre på at samtlige boliger med krav på tiltak har blitt undersøkt, har vi befart flere boliger enn vi har regnet med ville ha krav på tiltak. Dette betyr at en del av boligene har hatt et innendørs lydnivå som har vært tilstrekkelig.

- Vi har gitt samtlige boliger i gul støysone tilbud om befaring, forteller plan- og eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen. – Dette er eksklusivt boliger bygget etter vedtatt reguleringsplan, forklarer han.

Ikke tiltak på fritidsboliger
Fritidsboliger har ikke krav på tiltak. I 2017 tok Forsvarsbygg en ny, grundig gjennomgang av reguleringsplanen, regelverket og statlig praksis på problemstillingen støytiltak og fritidsboliger.

- Etter gjennomgangen var konklusjonen fortsatt at vi ikke kan tilby fritidsboliger støyisolerende fasadetiltak. Vi tilbyr forøvrig innløsning for de fritidsboliger som overskrider reguleringsbestemmelsens krav til utendørs lydnivå, altså bebyggelse i «rød støysone», forteller Pedersen.

800 boliger med tiltak
I følge siste tall fra beregningene er det til sammen ca. 800 boliger som vil ha krav på støytiltak etter vedtatte krav for innendørs støy. Til nå er ca. 700 boliger prosjektert og ca. 200 har fått ferdigstilt og overtatt sine boliger med støytiltak. Aktuelle støytiltak kan være utskifting av ventiler og/eller vinduer og dører i noen eller alle rom med støyfølsomt bruk. Det kan også bli behov for å gjøre innvendige eller utvendige tiltak på vegger og/eller tak.

Omfattende arbeid
På bakgrunn av det store antallet boliger som får tiltak, blir arbeidene utført gruppevis fordelt på flere entreprenører. Hver gruppe er knyttet til én entreprenør, med 1-2 byggeledere og et informasjonsopplegg. Ca. 300 boligeiere er per i dag tilknyttet 7 pågående entrepriser av total ca. 12.

- Støytiltaksarbeidet som gjøres på Ørland er stort og viktig og vi er opptatt av at de blir gjort med god kvalitet, i tillegg til at de som berøres opplever en ryddig prosess, sier Pedersen. Han legger til at Forsvarsbygg nå er i gang med å hente inn anbud på den 9. entreprisen og snart vil lyse ut entreprise 8 og 10. 

- Vi håper på mange gode tilbydere på disse siste anbudskonkurransene. Uansett forutsetter vi bruk av anerkjente løsninger og kvalitetssikrede entreprenører for utførelsen av tiltakene, avslutter han.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.