Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ikke fasadetiltak på fritidsboliger

Forsvarsbygg fastholder at fritidsboliger ikke har krav på støyisolerende tiltak, etter en ny grundig gjennomgang av både reguleringsplanen, gjeldende regelverk og statlig praksis.

-Vi har sett nærmere på regelverket som ligger til grunn, samt innhentet informasjon om andre statlige aktører og fagmiljøers praksis. Konklusjonen er at vi fastholder vårt standpunkt om at vi ikke kan tilby fritidsboliger støyisolerende fasadetiltak, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Ikke støyfølsom bebyggelse i hht reguleringsplanen
-Vi har på ny tatt en full gjennomgang av reguleringsplanen og regelverket som ligger til grunn. Ved å se på hele bestemmelsen for støy utenfor planområdet, og ved å se på innholdet i regelverket ellers, er det vår konklusjon at fritidsboliger ikke kan betraktes som støyfølsom bebyggelse i henhold til reguleringsbestemmelsens § 4.8.2 angående krav til innendørs lydforhold tilsvarende lydklasse C angitt i NS 8175:2012, sier Pedersen.

Andre statlige fagmiljøers praksis
Forsvarsbygg har også innhentet informasjon fra flere statlige aktører og fagmiljø innen akustikk om deres praktisering av regelverket innenfor samme problemstilling. All innhentet informasjon viser en lik praksis hos alle statlige aktører og fagmiljøer, om at det ikke gjøres fasadetiltak på fritidsboliger
- Blant annet har Miljøverndepartementet besvart problemstillingen i brev til Jernbaneverket i mars 2011, sier Pedersen.

Tilbyr innløsning av fritidsboliger i rød støysone
-Vi tilbyr imidlertid innløsning for de fritidsboliger som overskrider reguleringsbestemmelsens krav til utendørs lydnivå. Dette gjelder bebyggelse i «rød støysone», avslutter Pedersen

Les mer om bestemmelser og vedtak her.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.