Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kampflybasen i fokus på HMS-konferanse

HMS-konferansen i Trondheim setter fokus på den store utbyggingen av Ørland flystasjon og hvordan det jobbes for å sikre HMS og seriøsitet i alle ledd. Forsvarsbygg var tilstede på konferansen i dag og orienterte om hvordan dette gjøres på Ørland.

Konferansen arrangeres av EBA Trøndelag, Håndverkerforeningen, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet, og er et ledd i det langsiktige arbeidet som drives i Trøndelag for å fremme seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen. I dette arbeidet har også Skatt Midt-Norge en sentral rolle, ikke minst i nært samarbeid med Forsvarsbygg.

SHA-rådgiver Odd Henning Johansen og LO-koordinator Roar Aas ga forsamlingen er bred orientering om Forsvarsbyggs samarbeid med Skatt Midt-Norge, og hvordan Forsvarsbygg sammen med LO arbeider for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, og trygge bygge- og anleggsplasser på Ørland flystasjon. Tittel på det felles foredraget fra Forsvarsbygg og LO var: «Hvordan sikre lovlige arbeidsforhold innenfor gjerdet?»

HMS-konferanse i Trondheim, som er en årlig foreteelse, inneholder innledninger fra regjeringen, byggherrer, entreprenører, håndverksbedrifter, Byggebransjens uropatrulje og offentlige tilsynsaktører som Arbeidstilsynet og Skatt Midt-Norge. Konferansen setter et særskilt fokus på den store utbyggingen av Ørland flystasjon og hvordan Forsvarsbygg med samarbeidspartnere jobber for å sikre HMS og seriøsitet i alle ledd.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.