Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

LO-lederen orientert om utbyggingen av Ørland flystasjon

LO-leder Gerd Kristiansen besøkte fredag 27. januar Fosen, og la turen innom Forsvarsbyggs byggherrekontor. Her fikk LO-lederen informasjon om planleggingen og utbyggingen av både hovedbase på Ørland og fremskutt base på Evenes.

-Det har vært viktig for oss å få til skikkelige systemer for både entreprenørene og bygg- og anleggsarbeiderne, sa Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Byggherreansvar
Forsvarsbygg etablerte tidlig kontakt med Arbeidstilsynet, Skatt Midt og Politiet for å få til en best mulig innretting for bygg- og anleggsarbeidernes vilkår, og krav og oppfølging av entreprenører.

LO-lederen fikk informasjon om Forsvarsbyggs håndtering av byggherreansvaret med blant annet charter-samarbeid, kontraktskrav for antall underentreprenører og lærlinger.

Det ble tidlig i utbyggingen inngått avtale med en stedlig LO-representant som sammen med egen SHA-rådgiver er pådriver for å sikre trygge arbeidsvilkår. LO-lederen fikk også høre om systemet Forsvarsbygg har etablert forhåndtering av informasjon og sikkerhetshensyn som må tas for entreprenørene og deres bygg- og anleggsarbeidere. Sjef for Luftving 132, oberst Aage Longva orienterte om Luftforsvarets omstilling og virksomheten ved flystasjonen.

Leir i leiren
Bygg- og anleggsområdet er anlagt som et eget område innenfor flystasjonens gjerder. For å sikre ordnede og trygge boforhold for tilreisende bygg- og anleggsarbeider har Forsvarsbygg etablert et anleggshotell. LO-lederen avsluttet sitt besøk på flystasjonen med å se på anleggshotellet, og var tydelig imponert over strukturen som er etablert for den omfattende utbyggingen.

Du kan lese mer om saken i:

Fosnafolket: HMS-arbeidet her kan skape skole for framtida.

Ørlandet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.