Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Markering av bygg og anlegg Ørland kampflybase

I dag markerer vi sluttfasen i byggingen av vedlikeholdsbygget og flere andre prosjekter som danner F-35 området på Ørland flystasjon. Kampflybasen på Ørland klargjøres nå for mottak av de tre første F-35 kampflyene.

En rekke prosjekter ferdigstilles i år parallelt. I begynnelsen av august kunne Luftforsvaret flytte inn i det 10 000 kvm store skvadronbygget  – en viktig milepæl i den pågående utbyggingen av Ørland flystasjon. Deretter ble forsyningsbygg for forsvarets logistikkavdeling ferdigstilt. Vi ferdigstiller også nå vedlikeholdsbygget for F-35, og en forlenget rullebane skal stå klar innen første fly lander i november dette året. I tillegg omfatter prosjektene blant annet bygging av forlegninger for mannskap og offiserer og infrastrukturoppgraderinger.

- Helt siden Stortinget vedtok å lokalisere kampflybasen til Ørland kommune i 2012, har vi arbeidet med et svært omfattende og komplekst oppdrag med stramme tids- og kostnadsrammer. Ferdig utbygd vil Ørland flystasjon være helt sentralt for Forsvarets kampkraft. Vår kompetanse og målrettede arbeid gjennom disse fem årene har vært et svært viktig bidrag, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Vårt oppdrag er å legge til rette for mottak av de første F-35 kampflyene, som lander på Ørland i november. I oppdraget ligger det også å legge til rette for at Forsvaret kan gjennomføre effektiv utdanning og trening på basen.

Arbeidet med å bygge kampflybasen fortsetter
Byggearbeidet på Ørland vil pågå frem til og med 2025, og storparten av aktiviteten er ferdig det året. Per i dag er det investert for vel 3,4 milliarder kroner. I årene fremover skal ytterligere 6,4 milliarder investeres i utviklingen av kampflybasen.

I sommer sto ny mannskapsforlegning med 180 sengeplasser ferdig, og et tilsvarende bygg skal stå klart om ett år. Arbeidet med den første befalsforlegningen med 50 kvarter er i sluttfasen, og et tilsvarende bygg med noe større kapasitet skal stå ferdig høsten 2018.

Det er vedtatt å bygge 12 nye hangarer med plass til 24 fly på Ørland flystasjon. Arbeidet med hangarene ble påbegynt i sommer, og ferdigstilles i løpet av 2020.

Svært komplekst prosjekt
Utviklingsprosjektet på Ørland kan vanskelig sammenlignes med noe annet prosjekt vi har hatt. Det er teknisk komplisert og det har store sikkerhetsaspekter ved seg. Flystasjonen har vært i drift under hele byggeperioden.

Over 1 million arbeidstimer er registrert per juni 2017. Bygge- og anleggsfasen har medført svært få uønskede hendelser og fraværsskader. Kun tre registrerte fraværsskader med tre fraværsdager basert på over 1 million arbeidstimer er registret per juni 2017.

Utviklingen av Ørland flystasjon skjer i nært samarbeid med Forsvaret og vertskommunen, Ørland. Samarbeidet med Forsvarsdepartementet, Luftforsvaret, Ørland kommune og alle ansatte på flystasjonen er preget av gjensidig tillit og konstruktivitet. Vi har ikke kunnet realisere et så vidt krevende prosjekt uten godt samarbeid med alle parter. Innsatsen fra de flere hundre fagarbeiderne og lærlingene hos entreprenørene har naturligvis vært avgjørende for at prosjektet kommer i mål. Medspillere som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Skatt Midt-Norge, Arbeidstilsynet, LO, EBA Trøndelag (NHO) har alle bidratt positivt inn i prosjektet.

- Som profesjonell eiendomsaktør har vi arbeidet med å utvikle Ørland flystasjon og Kampflybase betydd svært mye for Forsvarsbygg som organisasjon. Vi har utviklet oss med oppdraget, og det vi lærer tar vi med oss inn i det videre arbeidet for å bygge forsvarsevne. Som byggherre markerer vi nå at vi kommer i mål med sentrale prosjekter som utgjør kampflybasen – slik at Forsvaret tilføres bærekraftige bygg og anlegg som bidrar til økt kampkraft, sier Thorbjørn Thoresen, vår direktør.

Se video av snorklippingen her:

Foto: Ørland flystasjon

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.