Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny prosjekteringsgruppe for Trøndelag

Forsvarsbygg har inngått en rammeavtale med ALM-gruppen (Asplan Viak, LPO arkitekter og Multiconsult) som har opprettet en ny prosjekteringsgruppe for Trøndelag.

Avtalen med selskapene som deltar i prosjekteringsgruppen representerer foreløpig den siste større kontrakten Forsvarsbygg tegner på prosjekteringssiden. Rådgivningsmiljøet i Trøndelag hos både Asplan Viak og Multiconsult får en sentral rolle i utførelsen av oppdragene.

Rådgivningstjenestene omfatter kartlegging, utredning, tilstandsvurdering og prosjektering. Avtalen vil i hovedsak benyttes for prosjektering av bygg og anlegg i Trøndelagsområdet, og i første omgang med henblikk på prioriterte prosjekter på Værnes og Ørland. Gjennom vedtakene om utviklingen av Ørland som hovedbase for Luftforsvaret og Værnes som fremtidig skolesenter forventer Forsvarsbygg at det kommer flere prosjekter, der ALM-gruppen vil bistå i prosjekteringsarbeidet. Det gjelder blant annet et bygg på Værnes for Forsvarets logistikkorganisasjon.

Oppdragene omfatte alle typer bygg og anlegg Forsvaret vil ha behov for, og vil være en variasjon av nybygg, ombygging og rehabilitering. For en del av oppdragene vil prosjekteringen ta utgangspunkt i allerede utviklede løsninger og konsepter. Forsvarssektoren har et ønske om standardisering av enkelte kategorier bygg.

- Det var stor interesse for denne anbudskonkurransen. Vi er godt fornøyde med at noen av Norges største rådgivende firmaer vil bistå oss framover med varierende prosjekter, som blant annet videreutvikling av Værnes garnison, sier Olaf Dobloug, prosjektdirektør i Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.