Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oppstart Evenes flystasjon

Forsvarsbygg, vertskommune Evenes, samt Tjeldsund og Skånland kommuner møttes til felles samtaler om planarbeidet rundt etableringen av Evenes flystasjon.

Forsvarsbygg, vertskommune Evenes, samt Tjeldsund og Skånland kommuner møttes til felles samtaler om planarbeidet rundt etableringen av Evenes flystasjon.

Planarbeidet med reguleringsplanen for flystasjonen har nå startet. Det kan være aktuelt med byggestart inne på flystasjons området allerede ved årsskiftet 2018-2019.

Andre aktører
I tillegg ble det avholdt møte med Avinor og Statens vegvesen for koordinering av planarbeidet med Avinor for Evenes flyplass, og parsell 15 i den nye Hålogalandsveien. Det er store utbygginger som skal skje i og rundt flyplassområdet på Evenes de nærmeste årene. Da er det viktig at alle statlige utbyggere koordinerer planarbeidet.

Åpne møter
- Det er viktig for oss å holde åpne møter i forbindelse med de viktige milepælene i planleggingen og utbyggingen av Evenes flystasjon. Møtene blir arrangert sammen med kommunene. De første møtene regner vi med å holde i mai. Vi stiller oss til disposisjon i etterkant av møtene, slik at folk kan stille oss direkte spørsmål, sier Olaf Dobloug, leder for Forsvarsbygg sine prosjekter på Ørlandet og Evenes.

Konsekvensutredning
Ettersom det er så pass stort prosjekt som skal gjennomføres, skal det utføres en konsekvensanalyse. Det er en systematisk måte å utrede hvordan utviklingen av flystasjonen vil virke på omgivelsene. Eksempler på slike tema er mulig forurensning, støy, reindrifta, bosetting, arbeidsmiljø m.m.

- Det vil bli orientert om dette arbeidet på de åpne møtene i mai, sier Dobloug.

 Bildetekst: Margrete Breivik Dahl, prosjektleder, Helene Berg Nilsen, ordfører Skånland, Olaf Dobloug, leder for Forsvarsbyggs prosjekter på Ørlandet og Evenes, Svein Erik Kristiansen, ordfører Evenes og Liv Kristin Johnsen, ordfører Tjeldsund (foto: Beate Ingebrigtsen/Forsvarsbygg)

Evenes

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.