Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Presenterte støytiltak på støykonferanse

Vi orienterte om det omfattende arbeidet med støytiltak som gjøres i gul støysone under den nasjonale støykonferansen, 17. april.

​Rundt 100 deltakere var påmeldt konferansen som hadde «støy, bomiljø, fortetting og helserisiko» som tema. Arrangør var Norsk forening mot støy og det deltok flere nasjonale og internasjonale støyfaglige aktører. 

Vår avdeling Forsvarsbygg kampflybase var invitert til å holde innlegg på konferansen og vår eiendomssjef Carl Oscar Pedersen gav en orientering om prosjektet og hvordan vi arbeider for å begrense flystøy for naboboligene i gul støysone rundt flystasjonen.

- Vi satte pris på å bli invitert til konferansen, og det viser viktigheten av det arbeidet som vi utfører, som berører så mange mennesker, sier Pedersen.

1000 boliger i gul støysone
Totalt sett er det om lag 1000 boliger i gul sone som vil få tilbud om støytiltak. Dette tilsvarer rundt halve befolkningen på Ørland. Status for gjennomføring av prosjektet er at ca. 110 boliger er ferdigstilt og det er inngått avtaler med ca. 450 boliger. Videre er ca. 1100 boliger befart og 660 boliger prosjektert.

Informasjon, dialog og tilgjengelighet ovenfor de berørte er i prosjektet høyt prioritert og høsten 2017 åpnet Forsvarsbygg et nytt prosjektkontor utenfor flystasjonen for å bli mer synlig og tilgjengelige for innbyggerne på Ørland.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.