Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Snart i mål med landets største miljøtiltak

Rydding av tidligere brannøvingsfelt på Ørland flystasjon er et stort miljøprosjekt som har vart i to måneder, og pågår frem til området er ferdig sanert i begynnelsen av mai. Arbeidet er en forutsetning for hangarprosjektet tilhørende kampflybase, da hangarene etableres på grunnen hvor brannøvingsfeltet ligger.

- Oppryddingen av det tidligere brannøvingsfeltet og et tidligere brannøvingsområde er et stort og viktig miljøtiltak. Det er det største miljøtiltaket som for tiden pågår på land i Norge, sier Torgeir Mørch, miljøsjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Forsvarsbygg har en gravetillatelse fra Miljødirektoratet som setter strenge krav til grenseverdier for jord og vann. Gravetillatelsen og pålegget har vært lagt til grunn for gjennomføringen av tiltaket.

Når saneringen av området på Ørland flystasjon er fullført har det blitt fjernet 30000 tonn/20000m3 masser. Dette tilsvarer ca. 1200 lastebillass. Massene er kjørt ned til Uthaug kai og videre transportert til godkjent deponi i Drammen.

På brannøvingsfeltet ble det tidligere brukt brannskum som inneholdt miljøgiften PFOS. Dette har ført til forurensning av jordmasser og vann. Uten saneringen som gjennomføres ville miljøgiften lekket ut fra brannøvingsfeltet i svært lang tid. I fjor høst ble det etablert et renseanlegg for å samle opp avrenning fra det gamle brannøvingsfeltet og et tidligere brannøvingsområde rett i nærheten. Det skal gå inntil nivåene i vannet tilfredsstiller kravet i vilkår gitt av Miljødirektoratet. Det er antatt at det må gå i ett år etter ferdig sanering. Dersom resultatene ikke er godkjente vil det måtte driftes videre.

Arbeidet med miljøsanering har vært gjenstand for tilsyn gjennomført av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet avdekket ingen avvik ved arbeidet som utføres.

Stort miljøprosjekt på Ørland

Massene som fjernes fra området inne på Ørland flystasjon skipes ut fra kaia på Uthaug.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.