Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fjerner forurensningen i Kjoselvdalen skyte- og øvingsfelt

Fredag denne uken starter vi et miljøsaneringsprosjekt på Kjoselvdalen skytebane i Tromsø kommune. Forurenset grunn etter forsvarets skyteaktivitet skal ryddes og tilhørende bygningsmasse skal rives.

Kjoselvdalen skytebane ligger om lag åtte kilometer nordøst Tromsø sentrum, og var en del av Grøtsund fort under Olavsvern base. Her har en 200-meters gevær- og feltskytebane vært i bruk siden 1950-tallet. Skytebanen har vært frem til i dag vært benyttet av Forsvaret, Norske Reserveoffiseres Forbund (NROF), Polarinstituttet, Politiet og Tromsø skytterlag. Banen eies av Forsvarsbygg og er under sambruk med Tromsø Skytterlag.

Skytefeltet har et totalareal på cirka 33 000 kvadratmeter og består av to baner; én på 100 meter og én på 200 meter. Miljøprosjektet omfatter kun sanering av 200-metersbanen inkludert kulefangervoller. Alle installasjoner som blinker og annet materiell skal også fjernes. 100-metersbanen eies og driftes av Tromsø skytterlag og er derfor ikke en del av prosjektet.

Kjøres til deponi
Vi skal fjerne om lag 2 200 kubikkmeter forurensede masser som tilsvarer rundt 3 300 tonn. Massene skal lagres på et midlertidig lager før de fraktes videre til godkjent deponi.

Skånsomt arbeid
Alle arbeidene vil bli utført så skånsomt som mulig for å bevare naturtyper, og hindre spredning av forurensning til Kjoselva. Kjoselva, som renner gjennom tiltaksområdet, er drikkevannskilde for det nærliggende boligområdet. Vi følger opp med vannovervåkning av elva før, under og etter gjennomført tiltak. Det private vannverket som forsyner boligområdet, følger opp med vannprøver i anlegget i samarbeid med oss.

Anleggstrafikk
Arbeidet vil innebære anleggs- og tungtransport på veien i området. Denne trafikken vil i hovedsak pågå på dagtid på hverdager. Av hensyn til fremdrift kan det også bli arbeid på kveldstid og i helger, men dette forsøker vi å unngå så langt det lar seg gjøre.

Arbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av oktober 2017. Skytefeltet er etter sanering planlagt solgt. Et eventuelt salg vil ikke finne sted før tidligst i 2018.

Harry Hellebust

Prosjektleiar miljø

Image "harry-hellebust-1.jpg" without description

Kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.