Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fjerner skrotet i Puddefjorden

Vi rydder i disse dager opp i gamle miljøsynder på sjøbunnen i Nordrevågen utenfor ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen.

Vi er på PEABs skrothåndteringsanlegg på Møhlenpris i Bergen. Gamle bildekk, en ubåtpropell, flere båter og mye udefinerbart skrap har ligget på sjøbunnen i Puddefjorden gjennom mange tiår. Fjorden har vært omkranset av flere skipsverft, verksteder og tung industri. De siste to ukene har Forsvarsbygg ryddet opp mange tonn skrot fra sjøbunnen i Nordrevågen utenfor Forsvarets virksomhet i ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen.

Arbeidene, som utføres av PEAB, gjøres i tett samarbeid med Bergen kommunes prosjekt renere Puddefjord. Totalt er det til nå ryddet mellom 200 og 300 tonn skrot i Puddefjorden. Skrotet som tas opp, blir vasket og sortert før det blir sendt videre til resirkulering eller gjenvinning.

Sterkt forurenset
Puddefjorden i Bergen er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter som kvikksølv, PCB, PAH og TBT. Blant annet innebærer dette kostholdsråd mot å spise fisk fra fjorden.

Steinmasser fra Ulriken
– Vi tar vår del av jobben ved å rydde opp utenfor Forsvarets områder i Nordrevågen. Nå gjennomfører vi skrotrydding. Når det arbeidet er ferdig, setter vi i gang med å dekke til den forurensede sjøbunnen med steinmasser som vi får gratis fra Bane Nors bygging av jernbanetunnel gjennom Ulriken. Vi kan også benytte noe masser som absorberer og holder fast forurensningen (for eksempel kullmasser) ved behov. Det vil også bli støpt betongmadrasser noen steder langs land pga seilingsdypet, samt at vi må erosjonsikre utsatte områder for vær og vind, sier vår miljørådgiver, Harald Bjørnstad.

Vi gir råd
Vi bidrar også med erfaring og miljørådgivning til Bergen kommune for de øvrige områdene i Puddefjorden som skal renses.

Bomberydding
Ubåtbunkeren på Laksevåg ble oppført av tyskerne under andre verdenskrig. På 1950-tallet overtok det norske Forsvaret over driften av ubåtverkstedet i bunkeren. Forsvarsbygg har tidligere i år kartlagt og ryddet eksplosiver fra krigens dager fra sjøbunnen utenforbunkeren med bistand fra Minevåpenet på Haakonsvern.

Kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.