Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forskningsrapport slår fast at buss er best for villreinen på Dovrefjell

Hvorvidt Snøheimvegen på Hjerkinn skal fjernes eller ei har vært gjenstand for stor politisk debatt. Nå foreligger en forskningsrapport som er viktig i den sammenheng.

Snøheimvegen er en 14 km lang grusveg som går fra Hjerkinn til Snøheim, gjennom tidligere Hjerkinn skytefelt og inn i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Siden 2009 har forskerne fulgt både villrein og folk i dette villreinområdet. Snøheimvegen var åpen for sivil biltrafikk til og med 2011, fra 2012 er det prøvd ut en ordning der biltrafikk er erstatta med skyttelbuss. De første årene var skyttelbussen driftet av Forsvarsbygg, de senere årene har ordningen vært administrert av Norsk Villreinsenter Nord.

Åtte års forskning konkluderer med at skyttelbuss på Snøheimvegen fungerer for villreinen. Omfattende merking av både folk og rein har gitt verdifull kunnskap.

Påvirker tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt

- Rapporten vil være en del av grunnlaget når myndighetene nå tar endelig stilling til hvorvidt Snøheimvegen skal bestå eller fjernes som en del av norgeshistoriens største naturrestaurering. Vi går ikke inn i den politiske debatten omkring vegen, men forholder oss til det oppdraget vi til enhver tid har fra myndighetene., uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg i en kommentar.

Les mer om forskningsrapporten på Norsk institutt for naturforsknings (NINA) nettsted.

 

 Kilde: http://www.nina.no

Hjerkinn på Dovre

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.