Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kuttet energiforbruket med 136 gwh på fire år

Når Forsvarsbygg sparer strøm, gjøres det i monn. Det kommer Forsvarets operative virksomhet til gode.

Med økt fokus på energiledelse har Forsvarsbygg i samarbeid med Enova redusert den årlige energibruken i forsvarssektorens drøye 12 000 bygg og anlegg med 136 GWh siden 2012. Det tilsvarer årsforbruket til ca. 6 800 norske husstander. For Forsvarsbygg betyr hver GWh spart rundt regnet en million kroner.

– Målet vårt var å redusere forbruket med 93 årlige GWh innen utgangen av 2016, så det endelige resultatet er formidabelt, sier prosjektleder Emma Otervik i Forsvarsbyggs energiledelsesprogram.

Kontinuerlig arbeid
– På veien mot lavutslippssamfunnet må norske bygg bli mer energieffektive slik at fornybar kraft frigjøres til bruk i andre sektorer. Da er vi avhengig av ambisiøse og seriøse medspillere som Forsvarsbygg. Her viser de at det gjennom langsiktig og målrettet arbeid er mulig å spare mye energi og penger, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Sivertsen mener det er spesielt gledelig å se at Forsvarsbygg ikke hviler på laurbærene, men planlegger å fortsatt legge betydelig med tid og ressurser i å holde energibruken nede.

– De har skjønt at energiledelse er et kontinuerlig arbeid, og at det handler om mer enn å investere i nytt utstyr – det handler om driftsfasen og derfor om selve mentaliteten rundt energibruk, sier Sivertsen.

Bjellesau
– Som offentlig eiendomsaktør har Forsvarsbygg et særlig ansvar for å være en bjellesau i jakten på kilowattimer, mener Otervik i Forsvarsbygg.
Derfor var også målet på 93 GWh blant de mest ambisiøse i bransjen. Samtidig er tiltakene forholdsvis enkle:
– Over nitti prosent av reduksjonen har vi fått til ved å finjustere sentraldriftanlegg, installere varmegjenvinnere med høy virkningsgrad, jobbe med riktig mengderegulering av vannbåren varme og installere LED-lys der det er økonomisk forsvarlig, sier Otervik.
De resterende ti prosentene er oppnådd ved å endre holdningene til brukerne av byggene.
– Det er snakk om enkle grep som å skru av lyset, lukke dører og ikke fyre for kråka. Dette har vi terpet våre militære leietakere på, og det gir resultater, forteller Otervik.

Holder trykket oppe
Forsvarsbyggs energiledelsesprogram har hatt to faser. Den første gikk fra 2007–2011 og reduserte forbruket med 100 årlige GWh.
– Nå som fase to er avsluttet, har vi redusert det årlige energiforbruket med 236 GWh, eller over 30 prosent, siden starten, sier Otervik.
Uten fokus på energiledelse og tiltak, viser Forsvarsbyggs erfaringstall fra siste tiårsperiode at energiforbruket i forsvarssektoren øker med ti prosent årlig.

– Dette betyr at dersom vi sitter stille i båten, og ikke foretar oss noe på energieffektiviseringssiden, øker kostnadene tilsvarende hvert år. Dermed er det god butikk å sette energieffektivisering høyt på agendaen, og vi kommer til å holde trykket oppe på dette området i årene fremover.

Hør Emma Otervik fortelle om prosjektet på Enovakonferansen 2017

Bilder

ENERGILEDERE: Markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova og prosjektleder i Forsvarsbyggs energiledelseprogram, Emma Otervik, på Enovakonferansen som nettopp ble gjennomført i Trondheim. Foto: Enova

GRØNT SKIFTE I FORSVARET: Da kontorbygget Visund på Haakonsvern stod ferdig for et drøyt år siden, var det forsvarssektorens første nullenergibygg og et av Norges mest energieffektive kontorbygg. Med et beregnet netto strømforbruk på 16 kilowattimer per kvadratmeter per år, tilfredsstiller prosjektet NTNU/SINTEF-forskningssenteret Zero Emission Building sine krav til nullenergibygg. Foto: Daniel Hundven Clements

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.