Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rydder opp på Madlatua

-Vi ber publikum om forståelse for ulempene dette vil medføre i anleggsperioden, og at de respekter skilting, sperring og sikring av området. Så håper vi publikum vil sette pris på et renere, sikrere og bedre Madlatua etter at arbeidene er sluttført, avslutter Løkstad.Vi miljøsanerer skytebaner og gjør området sikrere, renere og bedre, til glede for de som ferdes i området.

-Vi skal rydde de banene som ikke lenger skal brukes av Forsvaret, uttaler vår prosjektleder Bjørn Vegard Løkstad.

-Skytebanene på Madlatua har vært brukt av Forsvaret i 150 år. Nå skal 8 500 kubikkmeter med forurensede masser graves opp, fjernes og transporteres til godkjent miljømottak, fortsetter han.

Sikkerhet
Det er ikke eksplosjonsfare forbundet med arbeidet, da det ikke er benyttet slik ammunisjon i området. Området vil likevel bli avsperret under anleggsperioden for å unngå at uvedkommende ferdes i et aktivt anleggsområde.  

-Vi planlegger og gjennomfører opprydningen slik at det skal medføre minst mulig ulemper for naboer og brukere av området, men vi vil merkes, og vi beklager de ulemper folk opplever i en begrenset periode, sier prosjektlederen.

I noen få, men hektiske perioder blir det stor trafikk av lastebiler på Skytterlags­veien.

-Trafikken vil pågå på dagtid på hverdager. Vi vil sette inn nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten til brukerene av veien, eksempelvis følgebil, lysregulering, og eventuelt eventuelt andre tiltak. Alle husstander som har innkjøring via Skytterlagsveien vil motta nabobrev som informerer om prosjektet, sier Løkstad.

Kyststien kan benyttes som vanlig i anleggsperioden, men det kan forkomme arbeider i perioder som medfører at stien midlertidig kan bli skiltet eller sperret.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.