Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Treavfallet kommer til nytte

Roy-Widar og Tore sparer både miljø og penger.

Norge gror igjen. Også i våre leire vokser vegetasjon og trær. Det gjør at gjerder, bygg og infrastruktur må ryddes for både små kratt og store trær. Det handler om fremkommelighet og at gjerder og bygg ikke ødelegges, men også om trivsel og sikkerhet.

På Sessvollmoen har de tatt et helhetsgrep som snur saken på hodet. Avfallet er her en ressurs. Til beste for Forsvarets energiregning, miljøet og den generelle trivsel i leiren.

Helhetstankegang
-Avfallet blir ofte sett på som en ren utgift, et problem som må løses. Trefelling, vegetasjonsrydding og borttransport av treavfall er kostbart. Men her har vi funnet en løsning som er «vinn-vinn» for alle, sier driftstekniker Roy-Widar Sætre og Tore Nordmyren.

De forklarer videre:

-Her på Sessvollmoen bruker vi  leirens trevfall, fra små busker til store trær, til å fyre i biobrenselanlegget. Det som ikke kan brukes til oppvarming, brukes som bark i bed eller som lysløypa.

-I vinter ga råflisen fra avfallet alene miljøvennlig «grønn» energi tilsvarende årsforbruket til cirka 40 eneboliger, eller nærmere 1/5 av vinterbehovet på Sessvollmoen, forteller Roy-Widar. Trevirket blir hogd, samlet opp og malt opp til flis på stedet. Deretter er det bare å «fyre på», og grønn varme i form av varmt vann kjøres ut i leirens fjernvarmeanlegg.

Med andre ord:

Kortreist, miljøvennlig varme som i tillegg reduserer energiregningen. -Det utgjør kanskje ikke kjempesummer, men det er uansett penger spart og vi skal forvalte skattebetalernes penger best mulig, sier han videre. Han jobber med drift av biobrenselanlegget og har vært med siden anlegget ble satt i drift i 2009. Han kjenner det derfor ut og inn, og imponerer Forsvarsbyggs utsendte reporter med sin kunnskap.

Hogstkompetanse
-Vi har dessuten kompetanse til å felle trær selv, en jobb som med innleid personell koster tusenvis av kroner, utdyper Tore. Han er utdannet agronom, og ved milde, snøfrie vintre sørger han og kollegaene for at arbeidet foregår effektivt og i henhold til Forsvarets behov og ønsker.

-Det at vi i Forsvarsbygg har denne kompetansen gjør at vi kan legge til rette for at vegen fra avfall, oppmaling til flis og til slutt fyring i anlegget skjer effektivt og trygt i samarbeid med samarbeidspartneren Stora Enso, sier de.

-Det er ganske unikt at vi her kan ta et helhetsgrep på hele prosessen. Avfallet blir en «bonus». Forsvaret blir kvitt trær og vegetasjon, vi får en åpen og oversiktlig leir og sparer samtidig Forsvaret for noen kroner, avslutter de entusiastisk.

BILDEFORKLARING: Tore (til venstre) og Roy-Widar inne foran fyrkjelen og Roy-Widar (til venstre) og Tore utenfor biobrenselanlegget

Sessvollmoen leir

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.