Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Utredning om tilbakeføring av renhold

Forsvarsbygg er i gang med å utrede hvordan vi skal tilbakeføre renholdstjenesten til forsvarssektoren.​

Hurdalsplattformen slår fast at renholdstjenesten skal tilbakeføres til Forsvaret med bruk av egne ansatte. Forsvarsbygg har fått i oppdrag å lede utredningsarbeidet for å gjennomføre tilbakeføringen. Utredningsarbeidet er et samarbeid der alle etatene i forsvarssektoren bidrar.

Kvalitet og effektivitet skal ivaretas

Oppdraget går ut på å utrede en løsning som tilsvarer den som var før renholdet av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg ble satt ut på anbud, men der dagens forventninger til kvalitet og effektivitet ivaretas og der ny teknologi benyttes.

Om renhold i forsvarssektoren

Renhold i forsvarssektoren omfatter om lag én million kvadratmeter. Dette gjør oppdraget til en av de største renholdsleveransene i Norge. Det tas sikte på en snarlig implementering av renholdsordningen for Forsvaret, med en gradvis oppbygging av egen organisasjon allerede fra 2022.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.