Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Internasjonalt samarbeid: Infrastruktur og leiretablering i arktisk klima

Forsvarsbygg deltok på internasjonalt møte om militær etablering i arktisk klima.

Det arktiske området er strategisk viktig og har alltid vært en sentral del i forsvarsplanleggingen i Norge. Klimaendringene vi opplever kan åpne for nye kommunikasjonslinjer i området og tiltrekke aktører som ikke regnes som arktiske nasjoner, samtidig som det kan gi Russland tilgang til større naturressurser.

13.-15. september samlet derfor medlemsnasjonene i International Cooperative Engagement Program for Polar Research seg, for å diskutere utvikling og utveksle erfaringer innen fagområdet infrastruktur og leiretablering i arktiske områder. Medlemslandene er USA, Canada, New Zealand, Finland, Danmark, Sverige og Norge. Forsvarsbygg deltok på møtet for å bidra med ekspertise på militær infrastruktur og tilhørende aktuelle forskningsområder.

Forsvarsbygg delte erfaringer som vertskap for alliert trening


Forsvarsbygg er en beredskapsorganisasjon som skal støtte Forsvaret i fred, krise og krig. Vår jobb er å sørge for at Forsvaret og våre allierte kan gjøre sin, også under krevende arktiske forhold.

— Vi var invitert til å orientere om Norges ansvar som vertskapsnasjon for alliert mottak i arktiske områder. Vi har lang erfaring med å legge til rette for midlertidige leire under øvelser i arktisk klima. Her får vi på plass vann, strøm og viktig infrastruktur og tilrettelegger for hvor soldatene skal bo, spise og hvile. I tillegg skal alle lokasjoner driftes døgnet rundt, samt at vi sørger for velfungerende avfalls- og sanitærsystemer under tøffe arktiske forhold, forteller major Ommund Liland i beredskapsavdelingen i Forsvarsbygg.

Orienteringen kom inn på Forsvarets operasjonslinjer, trusselscenario, alliert mottak under øvelser og det norske basemateriellet som Forsvarsmateriell har utviklet for utenlandsoperasjoner.

—For å kunne operere i arktiske områder, må militær infrastruktur på plass. USA er interessert i nye infrastrukturløsninger som møter kravene til Forsvaret i disse områdene. De er også interessert i basesettsystemer som er deployerbare til arktiske strøk. Slike basesett inneholder alt fra forlegningsløsninger, hangarer, sanitærløsninger, energikilder og vann- og avløpshåndtering. I dag finnes ikke et slikt system, og amerikanerne ønsker å se på løsninger som allierte og partnere har utviklet og bruker for å kunne etablere et eget system, forklarer Liland.


Videre samarbeid ønskes av USA


USA ønsker å forske på slike løsninger sammen med allierte og partnerne i programmet.

—Vi fikk mye positiv tilbakemelding på vårt bidrag og har blitt invitert til videre samarbeid med USA. Samarbeidsfora og møter som dette er viktige arenaer for Forsvarsbygg til å styrke det internasjonale samarbeidet innenfor fagfeltene våre, sier avdelingsleder Anders Haavik-Nilsen fra Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg i Forsvarsbygg.

Forskningsområdene USA ønsker et samarbeid innen er testing og utvikling av infrastruktur i arktisk klima, utvikling av deployerbare flyhangarer for arktisk klima og deling av informasjon om deployerbar infrastruktur.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.