Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nasjonalt kompetansesenter åpnes

Det er mye god forebyggende beredskap i sikring og beskyttelse av bygg, sa statssekretær Eirik Øwre Thorshaug under åpningen av Forsvarsbyggs kompetansesenter for sikring av bygg.

Bygg er beredskap

Både sivil og militær virksomhet i staten har behov for kompetanse om hvordan beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) mot spionasje, sabotasje, kriminalitet og terrorhandlinger kan gjennomføres. Forsvarsbygg har gjennom sine tjenester til Forsvaret og samarbeid med andre statlige aktører i inn- og utland, opparbeidet betydelig kompetanse på dette området.

Etablering av et nasjonalt kompetansesenter i Forsvarsbygg for beskyttelse og sikring av statlig eiendom, bygg og anlegg er et viktig grep, også som et ledd i oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens rapport. Etableringen inviterer til samarbeid og felles utnyttelse av ressursene, uten at etablerte ansvars- og myndighetsforhold blir endret. Senteret skal være fullt ut oppdragsfinansiert.

- Trusselbildet er i endring. Trusselsituasjonen ansvarlige myndigheter må forholde seg til blir både bredere og dypere. Flere aktører, og nye trusler som følge av teknologisk utvikling, internasjonalisering og økt reisevirksomhet stiller norske myndigheter overfor nye utfordringer, sa statssekretær Øwre Thorshaug.

Kompetansesenteret i Forsvarsbygg vil i tillegg til å dekke statens samlede behov for rådgivningstjenester innenfor beskyttelse og sikring av EBA, bidra til økt samarbeid mellom de statlige aktørene på området.

 

Kilde: Regjeringen.no Åpning av Nasjonalt kompetansesenter pr 15. oktober 2012.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.