Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Konferanse om beskyttelse og sikring av bygg 2017

SIKRING I EN NY TID - Er virksomheten din tilstrekkelig sikret for å møte dagens trusselbilde?

Vi inviterer til inviterer til to dagers konferanse om beskyttelse og sikring av bygg gjennom vår avdeling Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg.

Å si noe om hva som kan hende i framtiden er en krevende øvelse. Det kan være utfordrende å vite hvor robust virkshomheten din er overfor tilsiktede handlinger, og hvilke trusler du bør ta høyde for. Å sikre alle verdiene dine mot en trusselaktør med betydelig kapasitet kan fort bli unødvendlig dyrt og ressurskrevende. På årets konferanse vil vi forsøke å belyse noen av disse spørsmålene:

Hva betyr sikring i praksis?
Hvordan skal du fastsette sikringsbehovet ditt?
Hvordan beskytter du virksomheten mot en avansert aktør?
OM KONFERANSENKonferansen er Norges største faglige arena for alle som besitter skjermingsverdige objekter eller arbeider med problemstillinger i forhold til beskyttelse og sikring av bygg. I fjor samlet vi over 300 deltakere på Oslo Kongressenter.

Vi inviterer foredragsholdere fra inn- og utland til å dele kunnskap og erfaringer, samt sette fokus på aktuelle problemstillinger og utfordringer innen sikringsområdet.

Sted: Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, Oslo
Dato: 28.-29. september (Start kl. 09.00 dag 1, avslutning kl. 14.30 dag 2)

Om Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg er et tverrfaglig miljø i Forsvarsbygg, som leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter i forsvarssektoren og staten forøvrig. Vi bistår enheter i offentlig sektor og innehavere av skjermingsverdige objekter som har behov for å beskytte og sikre eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlige anslag.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.