Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gode besøkstall for 2015

3,3 millioner mennesker besøkte en festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på 700 000 fra tidligere år. Kongsvinger holder et stabilt høyt tall over tid og hadde 41 500 besøkende i 2015.

Det er kun en ørliten økning fra tidligere år, og skyldes nok i hovedsak et begrenset tilbud på servering og overnatting etter at Vinger Utvikling sin virksomhet opphørte sommeren 2015.

Unike kulturarenaer med 3,3 millioner besøkende

Det er flere årsaker til at besøkstallene stiger på de fleste festningene. Festningene totalt sett tilbyr flere aktiviteter enn noensinne og flere festninger tas i bruk som helårsfestninger. Det finner sted fruktbare samarbeid med store eksterne aktører hvor destinasjonsutvikling står sentralt. I tillegg melder norsk reiseliv melder om et rekordår i tilstrømming av turister til landet vårt.

Kongsvinger festning var arena for flere vellykkede arrangement i året som gikk. Den årlige veterankonserten i regi av Forsvaret ved kommandanten, festningskonserten, Vebjørn Sand utstillingen og ikke minst arrangementet i regi av Aune Sand. Kongsvinger festning er en viktig attraksjon i regionen, og det arbeides kontinuerlig med å legge til rette for flere publikumsrettete tilbud i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

       Å få til et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året er et mål.Vi ønsker å videreutvikle festningen og fylle tomme lokaler sammen med fremtidige aktører. Gode og stabile besøkstall gjør det attraktivt for nye aktører å etablere seg, sier festningsforvalter Jonny Oskar Fjeld. 

Høye besøkstall og høy tilfredshet over tid

Gjennom regelmessige publikumsundersøkelser vet vi at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningene. Tilfredsheten er høyest blant annet hos personer som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konserter eller kafébesøk. Publikum verdsetter mulighetene for bevertning, og renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig for dem.

-        Lokalbefolkningen er den største gruppen besøkende på festningene og viktige ambassadører. Jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til festningen og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte, sier Fjeld.

Nytt liv på historisk grunn

Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk. Økt omsetning innenfor og utenfor festningen skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk tomme lokaler. For Kongsvinger festning sin del så er man i dialog med aktuelle drivere av hotell og restauranten. Med en ny driver på plass vil flere besøkende og nye målgrupper finne veien til festningen, og bli møtt av et godt tilbud.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.