Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny hotelldriver på Kongsvinger festning

Nye krefter på Kongsvinger festning. Avtale signert for drift av hotell- og restaurant virksomhet.

Foto: Avtalen signeres av Nina Eidem, direktør Forsvarsbygg nasjonale festning, og Tony Eide, styreleder Oscarsborg Invest AS. Til venstre distriktssjef Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Thorbjørn Holth og til høyre festningsforvalter Kongsvinger festning Jonny O. Fjeld.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk og Festningen Hotel & Resort AS inngikk 29. juni 2016 en leieavtale knyttet til drift av hotell- og restaurantvirksomheten på Kongsvinger festning. Avtalen gjelder for perioden sept. 2016 – aug. 2031, med opsjon på fem års forlengelse.

Nye krefter på festningen

Hotelldrift på festningen er av positiv betydning for lokal verdiskapning i Kongsvinger, og et viktig bidrag for å understøtte Kongsvinger som konferanse/- og reiselivsdestinasjon. Leieforholdet har vært utlyst og gjenstand for konkurranse hvor flere aktører har vært i forhandlinger. Oscarsborg Invest AS var den ene aktøren som kunne møte de kontraktuelle vilkårene i avtalen. Leieforholdet omfatter flere bygninger på festningen, bl.a. Kasernen som er innredet til hotellvirksomhet, Kommandantboligen som er tilrettelagt for restaurantdrift innendørs og med tillatelse for servering i hagen og deler av Slaveriet som er tilrettelagt for møter og servering. Hotellet og restauranten forventes å være i full drift fra januar 2017, men åpner for noen lukkede arrangementer høsten 2016*.

- Vi er svært glade for at Oscarsborg Invest AS ser det betydelige potensialet som dette hotellkonseptet representerer. Dette er en aktør som kan vise til mange års erfaring fra vellykket drift av hotell- og restaurant på Oscarsborg festning og som forstår de unike mulighetene det innebærer å være del av en levende festningsarena, sier Thorbjørn Holth, distriktssjef Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Nytt liv på historisk grunn og godt samarbeid over tid

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk og Oscarsborg Invest AS har samarbeidet siden 2004 på Oscarsborg. Gjennom disse årene har Oscarsborg Hotel & Resort hatt en god utvikling, gjort store investeringer i oppgradering av hotellet og økt sitt belegg betydelig. En fornyelsesavtale ble inngått mellom partene i 2014 for ytterligere 15 år, med opsjon på fem år. Med denne satsningen driver Oscarsborg Invest AS tre historiske hoteller; på Oscarsborg festning, i hjertet av festningsbyen Drøbak og nå Kongsvinger festning. Det er forventet at dette vil gi gode synergier blant annet innen markedsføring.

- Denne avtalen markerer startskuddet for en storsatsing, sier Tony Eide, styreleder. Målet vårt er å posisjonere hotellet i markedet og etablere en kvalitetsrestaurant som flere enn våre hotellgjester vil oppsøke. Festningen Hotel & Resort vil inngå i De Historiske Hotell & Spisesteder, hvor vi fra før har to hoteller; Oscarsborg Hotel & Resort og Reenskaug Hotel. Vi gleder oss veldig til å ønske velkommen til Festningen Hotel & Resort på Kongsvinger festning.

Festningshotellene.no

- Vi er overbevist om at synergiene festningshotellene vil gi hverandre, kan skape et sterkt produkt nasjonalt så vel som internasjonalt. Begge festningshotellene skal markedsføres under profilen 'Festningshotellene', avslutter Tone Eide.

Forventes økt besøk

Kongsvinger festning er gjennom de siste årene rehabilitert for 160 mnok. Viktige historiske bygninger på festningen er satt i stand og tilrettelagt for ny bruk. Festningen har i dag over 40 000 besøkende årlig. Hotell- og restaurantdrift forventes å gi økt besøk, og samtidig være utslagsgivende for å generere flere aktiviteter og opplevelser til glede for de besøkende.

* Før hotellet overtas i september vil Oscarsborg Invest AS bl.a. kapitalisere opp det nye selskapet Festningen Hotel & Resort og stille nødvendige garantier.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.