Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Barbariets kulturminner

Fortene er monumenter over alle krigsfangene som mistet livet under byggearbeidene og mennesker som ble fordrevet fra sine hjem på grunn av utbyggingen av forsvarslinjen under 2. verdenskrig. Disse sporene er blitt omtalt som «barbariets kulturminner».

Totalt ble det bygget ca. 1500 batterier langs Atlanterhavsvollen, av disse cirka 300 i Norge. Arbeidene ble for en stor del ledet av den sivile institusjonen Organisation Todt, som brukte tyske soldater og arbeidere, krigsfanger og norske entreprenører med frivillige og tvangsutskrevne arbeidere til utbyggingen.

Det er vanskelig å finne eksakt tall på antall krigsfanger som deltok i arbeidet på det enkelte anlegg. En oversikt over krigsfanger som arbeidet i regi av Organisation Todt i 1944 viser at tallet for perioden 1943 til 1944 lå på mellom cirka 19 000 og 28 500. Flere av disse mistet livet under arbeidet. Denne oversikten gir imidlertid ikke det fullstendige bildet ettersom krigsfanger også ble brukt av andre enheter.

Mange mistet både grunn og hjem. Okkupasjonsmakten annekterte grunn for utbyggingsformål og innkvartering av offiserer og mannskap. Mange vendte tilbake til eiendommene sine etter krigen. Prosessen med erstatning for ødeleggelsene og sikring av områdene tok mange år.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.