Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

En nasjonal arena med stort potensial

Akershus festning er i ferd med å etablere seg som en arena for et mangfold av aktiviteter, både sivile og militære.

Vi jobber kontinuerlig for å styrke tilbudet til publikum på festningen og bidra til at festningen blir et enda mer attraktivt besøksmål for turister og byens befolkning. Alt utrednings- og utviklingsarbeid skjer i tett samarbeid med Riksantikvaren, Byantikvaren og Oslo kommune.

I 2009 ble Høymagasinet tatt i bruk som konsertlokale. Bygningen er en ny særpreget kulturarena og en få bygninger på Akershus Festning som ikke har vært utsatt for endringer og moderniseringer. 

Blant prosjektene under utvikling er et godt restauranttilbud. På oppdrag fra Forsvarsdepartementet utreder Forsvarbygg Nasjonale Festningsverk muligheten for restaurant på Akershus festning.

Det gamle renseanlegget under festningen utredes også for ny aktivitet. Det vil bety en revitalisering av Kongens gate og en synliggjøring av historiske verdier for publikum.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.