Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Felling av trær på Akershus festning

Nødvendig med felling av fem trær etter "føre var"-prinsippet.

Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk vil felle fem lønnetrær på innsiden av Østre kurtine på Akershus festning onsdag 14. og torsdag 15.september. De fem trærne er gamle, har svakheter og begrenset levetid. Trærne står i et område hvor det ferdes mange besøkende og må derfor felles, slik at de ikke skal utgjøre en sikkerhetsrisiko for besøkende på festningen.


Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk har bedt firmaet Trestell om en vurdering av tilstanden til fem lønnetrær oppe på festningsvollen til Akershus festning. Konklusjonen er at alle de fem trærne er i nedgroingsfasen og har kritiske skader i form av sår og råte. Trærne står i et område hvor det ferdes mange besøkende og vil derfor felles etter ”føre var prinsippet”, slik at de ikke skal utgjøre en sikkerhetsrisiko for publikum. Trefellingen er godkjent av Riksantikvaren.

Fellingen av trærne vil også hindre at røtter fra trærne skader murverk som er istandsatt. Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk er i gang med å sette i stand festningsmuren og vollen på Østre kurtine. Totalt skal det brukes ca 117 millioner på å sikre og restaurere Akershus festning. Arbeidene blir utført etter Riksantikvarens retningslinjer, med tradisjonelle byggeteknikker og materialer. Det gir de beste resultatene og er med på å holde håndverkstradisjonene i hevd. Trærne vil derfor fjernes slik at de ikke er til hinder for optimal sikring og bevaring av festningsmurene. For å unngå nye skader etter at murene er istandsatt, skal murkronen tettes. Dette gjøres for å unngå at vann skal renne ned i murkonstruksjonen, som fører til at kalkmørtelen vaskes ut og frostskader opp-står.

I en historisk kontekst er trær på vollene også fremmede. Eldre illustrasjoner viser Akershus festning uten trær på disse vollene. Opprinnelig hadde festningsvollene skarpe kanter og fungerte som dekningsvoll for kanoner. Nå strammes festningsvollene opp og settes tilbake slik de opprinnelig var.

De fem trærne felles derfor; av hensyn til publikums adgang og sikkerhet, samt kulturminnet Akershus festning.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.