Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hotellutvikling Kaserna

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk inngikk 19. desember 2012, en leieavtale med eCapital om utvikling av Kaserna på Fredriksten festning.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har signert en avtale med eCapital om leieforhold knyttet til bygningen Kaserna på Fredriksten festning. Avtalefestet bruk av bygningen blir hotellvirksomhet. eCapital har innledet et samarbeid med Kuler og Krutt Catering, som har drevet hotell og serveringsvirksomhet i den nye kasernen frem til nå, og som vil drifte ny hotellvirksomhet. Hotellet er planlagt å åpne siste halvdel av 2013. Frem til åpning vil bygningen gjennomgå omfattende vedlikeholds/- og oppgraderingsarbeider.

Riktig videreføring
- Fra å være et vandrehjemkonsept i dag, er utviklingen til å bli et hotelltilbud en riktig videreføring som underbygger vårt ønske om å gjøre Fredriksten festning enda mer attraktiv som arena for opplevelser og turisme hele året, sier Nina Eidem, direktør Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Med eCapital som samarbeidspartner er vi trygge på at utvikling og drift av prosjektet ivaretas på en profesjonell og verdig måte for festningsområdet.

Fredriksten festning er en nasjonal grensevakt og regional kulturarena. Noen av de mest dramatiske og blodige hendelser i norsk krigshistorie har funnet sted her, hvorav den kanskje mest kjente er svenskekongen Karl XIIs fall i 1718. Med historie tilbake til 1650-tallet tilbyr Fredriksten festning en unik ramme og en særegen atmosfære. Festningen er en viktig turistdestinasjon i regionen med 300 000 årlig besøkende. For Haldens befolkning er festningen rammen for et attraktivt rekreasjonsområde og kulturarena.

Den inngåtte avtalen om etablering av et nytt hotellkonsept passer godt inn i den overordnede planen for utviklingen av nye tilbud til besøkende på festningsarenaen er i tråd med Forsvarsbygg nasjonale festningsverks mandat om å tilrettelegge for samarbeid med næringsaktører, og skape nytt liv på historisk grunn.

Kaserna
Kaserna som er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, ble påbegynt i 1939 og ferdigstilt av tyskerne året etter. Bygget ble oppført som kaserne for befalsskolen. I 1983 ble det foretatt en stor restaurering med tilbygg for å huse Hærens forvaltningsskole.

- Vi ønsker å bidra til å utvikle festningsområdet til beste for Halden og haldenserne. Gjennom Kuler og Krutt Catering, skal vi jobbe for at `festningshotellet' blir et positivt supplement til byens øvrige overnattingstilbud. Respekten for de historiske omgivelsene og festningens verdighet vil få høyeste prioritet i både utvikling og drift av eiendommen, sier direktør Knut Johansen i eCapital AS.

Omfattende vedlikeholdsinnsats
Rehabiliteringen av Kaserna er del av en omfattende vedlikeholdsinnsats på de nasjonale festningsverkene. På Kaserna er det planlagt gjennomført tiltak på tak, fasade med vinduer, brannsikring og innvendige oppgraderinger for ca 25 mill kr. Ut over Kaserna, vil det gjennomføres vedlikehold på bygninger og festningsmurer for ytterligere 5 mill kr på Fredriksten festning i 2013. Siden 2009 vil det være brukt over 70 mill kr i vedlikehold på festningen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.