Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Møvik fort fredes

Riksantikvaren har fredet Møvik fort utenfor Kristiansand. En av verdens største landbaserte kanoner står fremdeles på kystfortet som ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten i 1941.

Det er bevart svært få tyske kystfort fra den andre verdenskrig. Dermed er Møvik fort et kulturminne av både nasjonal og internasjonal verdi. Fortet er bygget rundt fire store skipskanoner og bunkere.

Strategisk plassert
Etter tyskernes angrep på Sovjetunionen i juni 1941 ble norskekysten ansett som svært viktig for videreutbygging av tyngre batterier, kalt Nordverstarkung. Møvik fort er strategisk plassert som en del av den tyske okkupasjonsmaktens forsvarslinje fra andre verdenskrig. Fortet står på en høyde ved den vestlige innseilingen til Kristiansand, med godt utsyn over Skagerak.

Avskrekkende kanoner
Møvik fort hadde fire grovkalibrede kanoner, liggende nokså åpne og ubeskyttet. Disse var svært viktige som avskrekkende virkemiddel og kanonene ble derfor bygget svært store og godt synlige ved innseilingen. Det er i dag én gjenværende kanon på Møvik. Denne er verdens nest største i sitt slag med et kanonrør på 20 meter og en vekt på 110 tonn. Kanonen er nå fredet sammen med en kasematt og en bunker, samt deler av området på fortet.

Landsverneplan
Forsvaret har i samarbeid med Riksantikvaren utarbeidet en landsverneplan for Forsvaret, der formålet har vært å finne frem til og verne et representativt utvalg av Forsvarets bygninger og anlegg. Møvik fort er ett av 14 anlegg som gjennom landsverneplanen er definert som ”nasjonale festningsverk”.

Markering
Fredningen markeres med et stort arrangement i løpet av september 2012. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.