Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredrikstad festning – Gamlebyen i all sin prakt

Festningen har nå ferdigstilt arbeider for over 100 MNOK. Fredrikstad festning - Gamlebyen er blant de mest intakte festningsanleggene av sitt slag i Nord-Europa.

Siden 2009 er festningen vedlikeholdt for over 100 millioner kroner.

– Det er en stor glede å ønske alle besøkende velkommen til et velholdt anlegg. Dette er et stort løft. Det er av stor og avgjørende betydning å ha en eier som tar ansvar for bevaring av våre nasjonale kulturminner, sier den nytilsatte festningsforvalteren Karin-Elin Berg.

Bare på Infanterikasernen er det brukt 30 mnok på rehabiliteringsarbeider knyttet til nytt tak og brannsikring. Andre arbeider omfatter bl.a. større rehabiliteringsprosjekter på Kommandantboligen og på murer.  På Artillerigården har det vært omlegging av tak og beslag ned til taktro, samt utbedring av råteskader og hussopp. Det er utført viktige brannsikringstiltak, og den branntekniske tilstanden er nå oppgradert på 14 av de fredete bygningene. Hvert bygg er vurdert særskilt, og særlig i Tøyhuset og Infanterikasernen har arbeidene vært omfattende. 

De 14 nasjonale festningene representerer noen av Norges viktigste kulturminner, og er en viktig del av vår nasjonale kulturarv. Siden 2009 og frem til nå er det brukt 800 MNOK på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt.

Nytt liv på historisk grunn

Fredrikstad festning – Gamlebyen er i dag en viktig kultur/- og næringsarena. Festningen besøkes årlig av godt over 400 000 mennesker, noe som befester festningens betydning og posisjon i regionen.

– Gamlebyen har utviklet seg til å bli en betydningsfull arena for historieformidling, kulturopplevelser, kurs, konferanser, turisme og rekreasjon, i tillegg til å være et boligområde med sitt helt spesielle bydelspreg.   Det finner sted viktig lokal verdiskaping her, og godt samarbeid med kommune, beboere og andre interessenter er helt avgjørende for å skape vekst og liv i Gamlebyen, avrunder Berg.

Tradisjonelle metoder
Forsvarsbygg nasjonale festningsverks oppgave er å sørge for levende og åpne festninger, og dette gjøres med respekt for historien, i tråd med fredningsbestemmelser og med respekt for historiske verdier som krever at all restaurering og tiltak utføres på kulturminnenes premisser. Forvaltningen omfatter vern av kulturminnene, daglig drift og utvikling i nært samarbeid med offentlige myndigheter og kultur- og næringsliv. 

Alt arbeid på festningene utføres med forsiktighet og nøyaktighet og i nært samarbeid med Riksantikvaren. For eksempel er det å brannsikre vernede bygg som er gjort her, en tidkrevende prosess. De gamle byggene har åpne og luftige konstruksjoner og det kreves spesialistkompetanse for å bevare byggene på best mulig måte. Blant annet ble det i Tøyhuset en god løsning å rive ned nyere rominndeling, slik at bygget ble tilbakeført til sine opprinnelige volum.

Murer er tilbakeført til original standard så langt som mulig, gjennom bruk av tradisjonelle metoder og tilnærmet samme type materialer som den gang murene ble bygget. Det gir de beste resultatene og er med på å holde håndverkstradisjoner i hevd.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.