Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredriksten festning fredet

16. august 2014 ble Fredriksten festning i Halden formelt fredet. Fredningen ble markert med et storslått arrangement for publikum på festningen.

Fredningsmarkeringen var del av grunnlovsjubileet 2014. Til stede var blant andre visepresident i Stortinget Ingjerd Schou, samt riksantikvar Jørn Holme som overleverte fredningsdiplomet til administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen.

 H. M. Kongens Gardes musikkorps og drillkorps holdt en inponerende oppvisning med spill, drill og sang.

Bruk er beste vern

─ Fredriksten festning er i dag en viktig arena for kultur og rekreasjon i Østfold. Festningen var lenge selve symbolet på fiendskapet mellom våre naboer. I dag er festningen åpen og brukes og oppleves av mange,. Det gjør festningen til et ekstra fint sted å feire fred og godt naboskap. Bruk er det beste vern, og fredningen sikrer at stadig nye generasjoner får tilgang til anleggets rike historie, sa riksantikvar Jørn Holme.

- Vårt oppdrag er å ivareta anleggene å oppnå at den kulturhistoriske kvaliteten sikres og synliggjøres, tilrettelegge for ny bruk i samarbeid med eksterne lokale og regionale aktører, samt tilrettelegge for at festningene er allment tilgjengelige. De nasjonale festningene besøkes årlig av 2,6 millioner mennesker, noe som befester festningenes betydning og posisjon. Vi er glade for at festningen nå blir fredet , sa direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen.

Behandlet festning som fredet i mange år

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har som forvaltere i alle år behandlet anlegget som fredet i nært og godt samarbeid med Riksantikvaren.

Formaliseringen av fredningen er likevel viktig. Fredning av anlegget, byggene og det historiske kulturlandskapet er det sterkeste juridiske virkemiddelet som kan anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse. Fredriksten festning er gjennom dette nå fredet og kulturminnet er sikret for fremtiden og tydeliggjort som nasjonal kulturarv.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.