Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny festningsforvalter på Bergenhus festning

Vidar A. Stusdal Fyllingsnes er ansdatt som ny festningsforvalter på Bergenhus festning.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har ansatt ny festningsforvalter på Bergenhus festning. Vidar A. Stusdal Fyllingsnes tiltrer som festningsforvalter 14. august 2014.

Vidar A. Stusdal Fyllingsnes kommer fra stillingen som sponsoransvarlig i Festspillene i Bergen der han siden 2007 har arbeidet med sponsing og vertskap.

Stusdal Fyllingsnes har god og relevant erfaring fra ulike stillinger innenfor offentlig forvaltning, kultur og reiseliv, kontraktsforhandlinger og som vertskapsansvarlig. Videre har han vært systemansvarlig og saksbehandler i BIR Privat.

Han har studert Administrasjon og Ledelse, samt juridiske fag ved Universitet i Bergen. I tillegg har han også en rekke kurs og sertifiseringer innenfor økonomi og prosjektledelse, og har hatt ulike styreverv innenfor kultur/- og reiseliv i Bergen.

Som festningsforvalter får Stusdal Fyllingsnes det daglige ansvaret for all forvaltning, drift og utleie, økonomistyring og administrasjon av Bergenhus festning. Han blir kontaktpunkt mot lokalsamfunnet og leietakere, og skal aktivt bidra til utvikling av festningen som en arena for historie- og kulturformidling, reiseliv og publikumsrettet virksomhet.

- Vidar A. Stusdal Fyllingsnes har solid kompetanse og relevant erfaring fra arrangementsoppfølging, vertskapsfunksjon og ledelse. Han har alle forutsetninger for å lykkes som ny festningsforvalter på Bergenhus festning og det er en stor glede å ønske han velkommen, sier distriktssjef i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, Anne Grethe Bakke.

Nynorsk

VIDAR A. STUSDAL FYLLINGSNES ER TILSETT SOM NY FESTNINGSFORVALTAR PÅ BERGENHUS FESTNING.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har tilsett ny festningsforvaltar på Bergenhus festning.

Vidar A. Stusdal Fyllingsnes tiltrer som festningsforvaltar 14. august 2014.

Vidar A. Stusdal Fyllingsnes kjem frå stillinga som sponsoransvarleg i Festspillene i Bergen der han sidan 2007 har arbeidd med sponsing og vertskap.

Stusdal Fyllingsnes har god og relevant erfaring frå ulike stillingar innanfor offentleg forvalting, kultur og reiseliv, kontraktsforhandlingar og som vertskapsansvarleg. Vidare har han vore systemansvarleg og saksbehandlar i BIR Privat.

Han har studert Administrasjon og Leiing, samt juridiske fag ved Universitet i Bergen. I tillegg har han også ei rekkje kurs og sertifiseringar innanfor økonomi og prosjektleiing, og har hatt ulike styreverv innanfor kultur/- og reiseliv i Bergen.

Som festningsforvaltar får Stusdal Fyllingsnes det daglege ansvaret for all forvalting, drift og utleige, økonomistyring og administrasjon av Bergenhus festning. Han blir kontaktpunkt mot lokalsamfunnet og leigetakarar, og skal aktivt vere med på å utvikle festninga som ein arena for historie- og kulturformidling, reiseliv og publikumsretta verksemd.

Vidar A. Stusdal Fyllingsnes har solid kompetanse og relevant erfaring frå arrangementsoppfølging, vertskapsfunksjon og leiing. Han har alle føresetnader for å lukkast som ny festningsforvaltar på Bergenhus festning og det er ei stor glede å ønskje han velkomen, seier distriktssjef i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, Anne Grethe Bakke.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.