Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny festningsforvalter på Fredrikstad festning - Gamlebyen

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har ansatt Karin-Elin Berg som ny festningsforvalter på Fredrikstad festning med tiltredelse 1. desember 2014.

Karin-Elin Berg er 36 år og er oppvokst i Gamlebyen. Hun er nylig flyttet tilbake til Gamlebyen etter flere år i Oslo. Karin-Elin Berg har juridisk utdanning som Master of Arts fra University of Cambridge. I tillegg har hun en Bachelor i journalistikk og en Master i styring og ledelse fra Høgskolen i Oslo. Siden 2008 har hun vært ansatt som seniorrådgiver i Kunnskaps-departementet.

Karin-Elin Berg har variert leder- og organisasjonserfaring, bl.a. fra et heltidsverv som valgt leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo, som hovedtillitsvalgt for Unio i Kunnskapsdepartementet og som nestleder i Oslo Bispedømmeråd.

Hun har lang erfaring som frilans journalist og har gjennom de siste syv årene også vært tilknyttet sekretariatet for Pressens Faglige Utvalg, der hun har hatt ansvar for forberedelse av saker for utvalgets behandling. Hun har også praktisk erfaring fra økonomistyring, personalforvaltning og utleie av kontor- og selskapslokaler.

Som festningsforvalter vil Karin-Elin Berg få det daglige ansvaret for all forvaltning og drift av Fredrikstad festning med tilhørende bygningsmasse, anlegg og utomhusarealer. Hun vil være Forsvarsbyggs faste kontaktpunkt mot lokalsamfunnet og ivareta dialogen med våre mer enn 70 leietakere. Hun vil også ta aktivt del i utleie av arealer til både arrangementer og lang-siktige leietakere.

- Karin-Elin Berg har solid kompetanse og relevant erfaring for å kunne fylle denne utfordrende stillingen. Som femte generasjons Gamlebyen-beboer har hun dessuten et sterkt engasjement for å bevare og videreutvikle det unike miljøet i festningsbyen, der historien lever side om side med det moderne dagliglivet til alle som bor og har sittvirke innenfor vollene.

 

Ny festningsforvaltar på Fredrikstad festning - Gamlebyen

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har tilsett Karin-Elin Berg som ny festnings-forvaltar på Fredrikstad festning med tiltreding 1. desember 2014.

Karin-Elin Berg er 36 år og er oppvakse i Gamlebyen. Ho har nyleg flytta tilbake til Gamlebyen etter fleire år i Oslo. Karin-Elin Berg har juridisk utdanning som Master of Arts frå University of Cambridge. I tillegg har ho ein Bachelor i journalistikk og ein Master i styring og leiing frå Høgskolen i Oslo.

Sidan 2008 har ho vore tilsett som seniorrådgjevar i Kunnskapsdepartementet. Karin-Elin Berg har variert leiar- og organisasjonserfaring, m.a. frå eit heiltidsverv som vald leiar av Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo, som hovudtillitsvald for Unio i Kunnskapsdepartementet og som nestleiar i Oslo Bispedømmeråd.

Ho har lang erfaring som frilans journalist og har gjennom dei sist sju åra også vore tilknytt sekretariatet for Pressas Faglege Utval, der ho har hatt ansvar for førebuing av saker for handsaming i utvalet. Ho har også praktisk erfaring frå økonomistyring, personalforvaltning og utleige av kontor- og selskapslokale.

Som festningsforvaltar vil Karin-Elin Berg få det daglege ansvaret for all forvaltning og drift av Fredrikstad festning med tilhøyrande bygningsmasse, anlegg og utomhusareale. Ho vil vere Forsvarsbygg sitt faste kontaktpunkt mot lokalsamfunnet og ha dialogen med våre meir enn 70 leigetakarar. Ho vil også ta aktivt del i utleige av areal til både arrangement og langsiktige leigetakarar.

 - Karin-Elin Berg har solid kompetanse og relevant erfaring for å kunne fylle denne utfordrande stillinga. Som femte generasjons Gamlebyen-buar har ho dessutan eit sterkt engasjement for å ta vare på og vidareutvikle det unike miljøet i festningsbyen, der historien lever side om side med det moderne dagleglivet til alle som bur og har virket sitt innanfor vollane.

Karin-Elin Berg har alle føresetnader for å lukkast som festningsforvaltar for Fredrikstad festning, og det er ei stor glede for oss å ønskje henne velkomen, seier distriktssjef i Forsvarsbygg, Thorbjørn Holth.

.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.