Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oscarsborg festning i all sin prakt

Festningen har nå ferdigstilt arbeider for nær 65 MNOK. Oscarsborg festning er det viktigste kystartillerianlegget i Norge fra 1800-tallet og spilte en avgjørende rolle under krigshandlingene i 1940. Festningen ble formelt fredet tidligere i år.

November 2014, Oscarsborg festning, Drøbak.

Oscarsborg festning i all sin prakt 

Siden 2009 er festningen vedlikeholdt for nær 65 millioner kroner. Det største arbeidet knytter seg til rehabilitering av taket på hovedfortet. Men, både smia, båtnaust og fjøsbygningen er nærmest tatt helt ned og blitt bygget opp igjen fra bunn. Og på Håøya er en større del av Østre kai demontert og bygget opp igjen. I tillegg er det skiftet tak og etablert ny pussfasade på verkstedbygningen og i gymsalen.

— Det er en stor glede å ønske alle besøkende velkommen til ‘øya’ og til et velholdt anlegg. Oscarsborg har fått et stort løft nå. Det er av stor og avgjørende betydning å ha en eier som tar ansvar for bevaring av nasjonale kulturminner, sier festningsforvalter Merete Thorne.

De 14 nasjonale festningene representerer noen av Norges viktigste kulturminner, og er en viktig del av vår nasjonale kulturarv. Siden 2009 og frem til nå er det brukt 800 MNOK på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt.

Nytt liv på historisk grunn

Oscarsborg festning er i dag en viktig kultur/- og næringsarena sentralt i Oslofjorden. Festningene besøkes årlig av 100 000 mennesker, noe som befester festningens betydning og posisjon i regionen. På festningen finnes det flere bygninger og områder som egner seg svært godt til kunstutstillinger, ulike konserter og former for scenekunst. Hotellet på Søndre Kaholmen tilbyr overnatting, restaurant og konferansefasiliteter på helårs basis. I tillegg kan Oscarsborg by på flere andre serverings- og opplevelsestilbud, badestrender og en flott gjestehavn. Omgivelsene kjennetegnes av vakker natur med variert kystvegetasjon.

— Disse kvalitetene er grunnlaget for at Oscarsborg har utviklet seg til å bli en betydningsfull arena for historieformidling, kulturopplevelser, kurs, konferanser, turisme og rekreasjon. Det finner sted viktig lokal verdiskaping her, avrunder Thorne.

Tradisjonelle metoder og miljøvennlige løsninger

Forsvarsbygg nasjonale festningsverks oppgave er å sørge for levende og åpne festninger, og dette gjøres med respekt for historien, i tråd med fredningsbestemmelser og med respekt for historiske verdier som krever at all restaurering og tiltak utføres på kulturminnenes premisser. Forvaltningen omfatter vern av kulturminnene, daglig drift og utvikling i nært samarbeid med offentlige myndigheter og kultur- og næringsliv. 

Alt arbeid på festningene utføres med forsiktighet og nøyaktighet og i nært samarbeid med Riksantikvaren. Murer tilbakeføres til original standard så langt som mulig, gjennom bruk av tradisjonelle metoder og tilnærmet samme type materialer som den gang murene ble bygget. Dette gjelder eksempelvis kaimurer for Oscarsborgs del, som er bygget opp av naturstein. Det gir de beste resultatene og er med på å holde håndverkstradisjoner i hevd.


For ytterligere informasjon kontakt festningsforvalter Merete Thorne
Mob.: 95 889 478 E-post: merete.thorne@forsvarsbygg.no

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.