Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reetablering av ammunisjonsjernbanen

Snart kan du kjøre tog på Møvik! Det er besluttet å reetablere ammunisjonsjernbanen på festningsområdet, og arbeidet starter i år.

Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum har i løpet av 2 år klart å samle inn over 3 millioner kroner til reetableringen.  Nå jobber alle involverte parter med de nødvendige formaliteter slik at arbeidet med skinnegangen kan starte så fort som mulig.

Egen jernbane for frakt av ammunisjon

Kystfortet «Batterie Vara» ble utbygd av okkupasjonsmakten i 1941-45. Fortet ble bygd for fire kanonen. Størrelsen på anlegget, og ikke minst størrelsen på kanonene, gjorde at det måtte etableres egen ammunisjonsjernbane mellom ammunisjonslager og kanonbunkere for frakt av de 800 kg tunge granatene.

På 1960-tallet ble mye av jernbanesporet fjernet, men nå vil altså deler av skinnegangen legges på nytt. Et tysk diesel-lokomotiv fra 1970 skal kunne frakte publikum i spesialtilpassede vogner mellom noen av fortets viktigste bestanddeler. Det originale lokomotivet fra 1943, samt flere av de originale ammunisjonsvognene er utstilt på museet.

Forvaltes av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Det er i dag Forsvarsbygg nasjonale festningsverk som forvalter anlegget, som ble fredet av Riksantikvaren i 2012. Den daglige forvaltningen har Vest-Agder-museet.

Møvik fort har en attraksjon i verdensklasse i den originale 38 cm kanonen, verdens nest største landkanon, men vil nå få en ny attraksjon i ammunisjonsjernbanen!

Det skjer mye spennende på Kristiansand kanonmuseum framover, velkommen på besøk for å følge arbeidet, og snart: Kjøre tog!

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.