Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statsbudsjettet 2016

Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. Ved utgangen av 2016 vil Fredriksvern verft være rehabilitert for over 34,5 MNOK over en åtte-års periode.

Siden 2009 er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider på murer og bygninger som del av Forsvarsdepartementets innsats for å ta vare på viktige nasjonale kulturminner. I tillegg har NFV kunnet utføre mer vedlikehold og ta viktige utviklingstiltak som følge av økte inntekter og effektivisering.

Arbeidene ved Fredriksvern de siste årene omfatter rehabilitering og sikring av bla Krutthuset, den steinsatte sjøfronten utenfor Galeiskura, kanalbrua, omlegging fra oljefyring til miljøvennlig nytt biobrenselanlegg og større arbeider på våre voller. Vedlikeholdsprosjekter som er planlagt gjennomført i 2016 knytter seg til sikring og fornyelse på våre gangbroer, utvendig behandling på noen av Galeiskura, oppgradering av elektrisk anlegg og brannvarslingsanlegg, utskifting av vinduer for å nevne noe.

- Vi ser nå resultater etter mange års målrettet innsats på vedlikehold og utvikling, noe våre leietakere og ikke minst våre mange besøkende gir oss positive tilbakemeldinger på sier Trond H. Bergan, festningsforvalteren på Fredriksvern. Innen utgangen av dette året og med tidligere års erfaringstall som grunnlag, ligger vi an til at rundt 250.000 mennesker har besøkt verftet, og så mange som 2,6 millioner totalt sett som har besøkt en festning i Norge i 2015. Det betyr derfor mye å kunne tilby et verft som er velholdt og tilgjengelig for alle som ønsker å besøke det.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter de nasjonale festningene gjennom verdibevaring og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser til glede for alle brukere og besøkende, og med gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. 1. oktober 2015 overleverte forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren. Overordnet målsetting er å styrke landets forsvarsevne gjennom å forsterke forsvarets kjernevirksomhet. NFVs bidrag i dette er å tilrettelegge for at festningene kan bli mer selvfinansierte. Dette skal gjøres gjennom en verdiøkende og aktiv forvaltning, hvor økt utleiegrad og økte leieinntekter skal stå sentralt, sammen med fokus på kostnadseffektiv drift og forvaltning. Inntekter vil i sin helhet gå tilbake til festningene.

Festningene tilrettelegges for ny bruk gjennom leietakere og eksterne samarbeidspartnere. Her på Fredriksvern er, som de fleste er kjent med, Justissektorens kurs -og øvingssenter/Politihøgskolen vår største leietaker og en svært viktig samarbeidspartner i det daglige. Imidlertid har vi også mange andre flotte leietakere og samarbeidspartnere som hver enkelt bidrar til å gi kulturarenaen innhold og attraktivitet slik at publikum faktisk ønsker å besøke oss. Her kan nevnes alle galleriene og kunstnerne, Verftskafeen, Galeiscenen, alle venneforeningene med sine museer og utstillinger for å nevne noe. Min overbevisning er at dette mangfoldet av virksomheter, aktiv tilrettelegging og bruk i kombinasjon med en målrettet, fokusert og helhetlig forvaltning er veien å gå for å skape et levende og bærekraftig Fredriksvern verft, avrunder Bergan.

Det jobbes planmessig og systematisk for å gjøre festningene i kongeriket allment tilgjengelig. Hovedformål er å formidle historisk kunnskap og skape arenaer for rekreasjon og opplevelser. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk tilbyr også landets fremste kompetanse på kulturminnebevaring, en tjeneste som leveres både i ut utenfor egen sektor.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.