Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statsbudsjettet 2016

Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. NFV planlegger med 1,5 MNOK til vedlikeholdsarbeider på Bergenhus festning.

VED UTGANGEN AV 2016 VIL BERGENHUS FESTNING VÆRE REHABILITERT FOR OVER 64 MNOK OVER EN ÅTTE-ÅRS PERIODE.

Siden 2009 er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider på murer og bygninger som del av Forsvarsdepartementets innsats for å ta vare på viktige nasjonale kulturminner. I tillegg har NFV kunnet utføre mer vedlikehold som følge av økte inntekter og effektivisering. Arbeidene ved Bergenhus festning de siste årene omfatter rehabilitering og sikring av murene og viktige bygg, som Kommandantboligen, Kapteinvaktmesterboligen, Artilleribygget, Magasinbygningen m.m. De vedlikeholdsprosjektene som er planlagt gjennomført i 2016 knytter seg til utskifting av ventilasjonsanlegg, sikring av murer og utskifting av vinduer med mer.

- Vi setter stor pris på å ha en fokusert eier, sier Vidar A. Stusdal Fyllingsnes, festningsforvalter på Bergenhus festning. Rundt 650.000 mennesker forventes å ha besøkt festningen innen utgangen av dette året, og nær 2,6 millioner besøkende totalt sett vil ha besøkt en festning i Norge. Det betyr derfor mye å kunne tilby en festning som er velholdt og tilgjengelig for alle som ønsker å besøke den.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter de nasjonale festningene gjennom verdibevaring og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser til glede for alle brukere og besøkende, og med gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. 1. oktober 2015 overleverte forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren. Overordnet målsetting er å styrke landets forsvarsevne gjennom å forsterke forsvarets kjernevirksomhet. NFVs bidrag i dette er å tilrettelegge for at festningene kan bli mer selvfinansierte. Dette skal gjøres gjennom en verdiøkende og aktiv forvaltning, hvor økt utleiegrad og økte leieinntekter skal stå sentralt, sammen med fokus på kostnadseffektiv drift og forvaltning. Inntekter vil i sin helhet gå tilbake til festningene.

Festningene tilrettelegges for ny bruk gjennom leietakere og eksterne samarbeidspartnere. Her på Bergenhus er årets nykommere og store publikumssuksess, Bergen Ølfestival og Bergen Matfest, et godt eksempel på ny aktivitet på historisk grunn. I tillegg er den nyåpnede Snekkerbrakken, kurs-, møte- og selskapslokale, som driftes av Bergen Live et synlig resultat av vårt samarbeid med sivile aktører for å skape ny næringsaktivitet på festningen, avrunder Fyllingsnes.

Videre tilrettelegges det for at festningene gjøres allment tilgjengelig med hovedformål å formidle historisk kunnskap og skape arenaer for rekreasjon. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk tilbyr også landets fremste kompetanse på kulturminnebevaring, en tjeneste som leveres både i ut utenfor egen sektor.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.