Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Koronasituasjonen: Generell informasjon til våre sivile leietakere

Vi oppfordrer våre sivile leietakere til å bruke de offentlige støtteordningene staten har etablert dersom de har behov for det, og faller inn under disse.

Staten har vedtatt flere ordninger for å lette likviditeten og den økonomiske situasjonen for flere typer næringsdrivende. En av disse er Kompensasjonsordning for næringslivet som du finner nærmere informasjon om på https://kompensasjonsordning.no. Denne er blant annet ment å dekke opp faste kostnader som husleie.

Koronaviruset og tiltakene som er satt inn for å bekjempe utbruddet påvirker hele samfunnet og tiden vi står i er spesiell for alle. Forsvarsbygg har stor forståelse for den vanskelige situasjonen våre sivile leietakere som driver næringsvirksomhet er kommet i. Vi tar henvendelsene vi får på største alvor.

Forsvarsbygg er som statlig virksomhet underlagt statens bestemmelser om økonomistyring og har ikke anledning til å etablere egne økonomiske ordninger som for eksempel å gi avslag helt eller delvis på avtalt leie eller felleskostnader. Vi har imidlertid en viss mulighet til å gi betalingsutsettelse i en kort periode. Vi har gitt utsettelse med betaling i april frem til 1. mai i påvente av at kompensasjonsordningen kom på plass.

Forsvarsbygg behandler alle henvendelser som følge av koronasituasjonen ett sted i virksomheten. Alle henvendelser skal rettes til Postmottak.Arkiv@forsvarsbygg.no og merkes med sak 2020/2282.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.