Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Akershus festning har fått en helt spesiell blomstereng

Neste sommer kan du vente å se en eng full av fargerike blomster på Akershus festning. De ville blomstene er fra Oslo-området og er sådd og plantet ut av barn under Verdens Kuleste Dag.

Det står mye arbeid bak den 350 kvm store blomsterenga som nå er laget ved Akershus festning. Enga ble laget av unger i forbindelse med Verdens Kuleste Dag på Akershus festning, lørdag 31. august. Her fikk barnefamiliene hjelpe til med å etablere enga og plante sin egen blomst som de fikk "adoptere" og følge opp.

Bidra til økt kunnskap om villblomster og blomsterenger 

Initiativtakerne til prosjektet var ungdommene i Norsk Botanisk Forening. Prosjektet har til hensikt å øke folks kunnskap om blomsterenger og villblomster. Ungdommene ønsker slik å inspirere flere til å anlegge blomsterenger i hele landet, og deretter sikre egnede arealer til slåttemarksplanter og pollinerende insekter.

- Vi er kjempeglade for å få muligheten til å etablere blomstereng på Akershus festning, og få lov å samarbeide med Forsvarsbygg og Festningsforvalteren om dette. Dette er en ypperlig mulighet til å spre informasjon om villblomster og blomsterenger, sier Honorata Gajda i Norsk Botanisk Forening.

I skråningen nedenfor Hjemmefrontmuseet

Den nye blomsterenga er laget i skråningen på nedsiden av Hjemmefrontmuséet på vei opp mot Akershus slott. Det fantes fra før en eng på arealet, men gresset hadde blitt meget dominerende. Jorda var imidlertid godt egnet: arealet har ikke vært gjødslet og det var skrinn jord - slik blomster på slåtteengene liker. Arealet ble slått og en del gresstuer o.l. ble fjernet på arealet, før selve anleggingen av enga begynte.

Frø fra Oslo-området samlet inn av frivillige

Enga fikk en kick-start av blomstene plantet ut av barna under Verdens Kuleste Dag. Ut over dette er enga sådd med frø. Blomsterfrøene som er frørikt høy fra slåttemarker i Oslo-området og har blitt samlet inn av Norsk botanisk forening i løpet av sommeren og slåttesesongen. Vi finner frø fra Ola Narr på Tøyen, Nordmarkaplassene og slåttemarka i Botanisk Hage, i tillegg øyene i Oslofjorden.

Totalt ble det samlet inn 17 sekker med frørikt høy. Det ble i tillegg plantet ut 300 pluggplanter av artene rødknapp, blåknapp, bergmynte/oregano, karve og engtjæreblom (60 pluggplanter av hver art). Dette er planter med frømateriell fra Oslo som har blitt dyrket opp i forbindelse med Bymiljøetaten sitt prosjekt «Spirende Oslo».

Enorm blomstring på våre arenaer over hele landet

- I sommer har det vært en enorm blomstring på våre etablissementer rundt om i landet, i sær på våre festninger, men også mange andre arenaer. Vi er glade for å se at skjøtselen har blitt utført slik at blomstene kommer insektene til gode! sier seniorrådgiver Gry Støvind Hoell. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.