Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rehabilitering av muren ved Akershusstranda

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk sikrer muren ved Akershusstranda. Det er viktig at det er sikkert å ferdes overalt, også inntil fjellskrenten. Som midlertidig tiltak er det satt opp sikringsgjerder som vil bli fjernet når rehabilitering av muren er foretatt.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk sikrer murverk i Arkeligårdens kurtine og Kaponnieren i vedhagen. Dette er deler av Hovedfestningen som vender mot Akershusstranda som er etablert utover på 1700-tallet.

Murene er eksempler på tradisjonelle festningsmurer bygget som kistemur av stein satt i kalkmørtel, med oppfylte løsmasser på baksiden. Begge har krenelerte detaljer i tegl.

Murene er stabile, men det er påvist skader som fører til utfall av mindre murmaterialer. Vi har derfor iverksatt strakstiltak for å fjerne risiko for publikum og sikre murene.

Murene skal renskes for alt løst materiale som fyller ut i murlivet samtidig som det bærende murverket bevares. Sammen med rutiner for tilsyn tre ganger årlig, er målsetningen at de midlertidige sikringsgjerdene nedenfor murene kan fjernes.

Til alle disse arbeidene vil det bli benyttet tradisjonell metoder og materialer.

Tiltaket vil gi en varig sikring av murene og byens vakre sjøfasade.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.