Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rekordbesøk i 2015

3,3 millioner mennesker besøkte en festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på 700 000 fra tidligere år. Akershus festning hadde ca 880 000 besøkende i 2015, en økning på ca 200 000 de siste årene.

Unike kulturarenaer med 3,3 millioner besøkende

Det er flere årsaker til at besøkstallene stiger; festningene totalt sett tilbyr flere aktiviteter enn noensinne og flere festninger tas i bruk som helårsfestninger. Dette er en konsekvens av fruktbare samarbeid med store eksterne aktører hvor destinasjonsutvikling står sentralt. I tillegg melder norsk reiseliv melder om et rekordår i tilstrømming av turister til landet vårt.

En av regionens viktigste attraksjoner

Akershus festning var arena for en rekke arrangement i året som gikk, som Verdens kuleste dag, Middelalderfestival, konserter, teater og julemarked.  Høyt aktivitetsnivå gjennom større deler av året på festningen er en av årsakene til økt besøk. Akershus festning er med dette en av regionens viktigste attraksjoner.

-       Det ser at antallet besøkende holder øker godt. Dette er også godt nytt for alle aktørene med sitt virke på festningen, Det representerer også godt utgangspunkt for å videreutvikle festningene og gjøre det attraktivt for nye fremtidige aktører, sier festningsforvalter Hanne Berg. 

Høye besøkstall og høy tilfredshet over tid

Gjennom regelmessige publikumsundersøkelser vet vi at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningene. Tilfredsheten er høyest blant annet hos personer som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konserter eller kafébesøk. Publikum verdsetter mulighetene for bevertning, og renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig for dem.

-       Turister utgjør en stor besøkergruppe på festningene, men festningen er populær også hos lokalbefolkningen. Jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til festningen og er opptatt av at den forvaltes godt at militærhistorien formidles til brede målgrupper, sier Berg.

Nytt liv på historisk grunn

Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk. Økt omsetning innenfor og utenfor festningen skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk tomme lokaler. På Akershus trekkes nytt publikum til Festningen Restaurant eksempelvis, et positivt tiltak som har bidratt til å gi festningen helårsbruk.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.